Coordinació d'activitats empresarials

08
maig.
2023
11.00 - 13.00

Dirigit a

  • Empresaris/àries, interlocutors/ores amb l'SPA, treballadors/ores designats/ades, delegats/ades de prevenció, treballadors/ores autònoms/ònomes, recursos preventius, tècnics/tècniques de prevenció.

Impartit per

ADRIAN SERRANO GARRIDOTècnic de prevenció de riscos laborals

977252026

Taller pràctic

Objectiu

Conèixer en quines circumstàncies s'aplica la coordinació d'activitats empresarials.
Adquirir competències per gestionar i aplicar la coordinació d'activitats entre empreses.

Contingut

Què és la coordinació d'activitats empresarials.
Quins diferents papers i quines responsabilitats poden desenvolupar l'empresari i els seus treballadors en situacions de coordinació.
Exercicis pràctics per donar a conèixer el procediment de coordinació segons la legislació vigent.

Sessió en línia