Adaptació del lloc de treball durant la situació d'embaràs i lactància natural - SREL (Actualitzat segons 3a ed. SEGO 2020)

29
nov.
2023
10.00 - 11.30

Dirigit a

  • Empreses associades. Persones treballadores autònomes adherides.

Impartit per

DARIO PEREZ SANCHEZTècnic de prevenció de riscos laborals

937416013

Jornada tècnica

Objectiu

Capacitar l'assistent en la gestió de:
- Adaptació de llocs de treball i canvis de lloc, per a treballadores en situació d'embaràs o en període de lactància natural
- Prestació del subsidi en cas necessari

Contingut

Identificació, valoració i adopció de mesures preventives en els llocs de treball on hi hagi riscos específics per a treballadores en situació d'embaràs o lactància natural. (Cas pràctic).
Normativa aplicable i fonts d'informació disponibles sobre riscos i mesures preventives, amb informació dels canvis més rellevants en la 3a ed. de la guia SEGO.
Bases per a l'actuació en l'empresa des del punt de vista legal i tècnic.

Sessió en línia