Sistema Cret@ - Siltr@ (Taller pràctic)

19
nov.
12.30 - 14.00

Dirigit a

  • Col·laboradors

En col·laboració amb

COMNET CONSULTORES

Detall

Taller Pràctic sobre el sistema Cret@ - Siltr@.
La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat els últims anys en el sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social, que li permetrà adoptar un paper actiu en el procés de recaptació, i passar d'un model d'autoliquidació a un model de facturació, així com proporcionar més informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un model d'atenció personalitzat i multicanal.
Els objectius prioritaris del sistema de liquidació directa són: minimitzar els errors en assumir el TGSS l'aplicació de les regles de cotització i contrastar les dades amb caràcter previ a la liquidació i millorar la transparència i la forma de relació amb les empreses basada en un sistema plenament telemàtic, eliminant la necessitat d'actuacions presencials i en suport paper.
Aquest sistema suposa modificacions en l'actual procediment d'intercanvi d'informació, tractament, estructura i format dels fitxers amb què els usuaris del sistema RED es relacionen amb el TGSS.

Mutua Universal

C/ Santa Cruz de Marcenado, 15, 28015 Madrid