SESSIÓ EN LÍNIA: Ventilació en els llocs de treball en l'era COVID-19.

19
nov.
10.00 - 11.30

Dirigit a

  • Empresaris Interlocutors amb l'SPA Treballadors designats Delegats de Prevenció Tècnics de Prevenció

Impartit per

Mª CRISTINA GALAN ROMEROTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Conèixer la relació entre la qualitat de l'aire interior i la propagació del virus en el mateix.
Conèixer diferents mesures preventives a implantar per l'empresa en l'operació i manteniment de les instal·lacions de ventilació i/o climatització per a una millor protecció davant la COVID-19.

Contingut

Pandèmia per COVID-19 - Problemàtica dels aerosols i el contagi per SARS-CoV-2. - Fuentes d'Informació: Evidències de l'existència d'aquesta via de contagi. Conceptes bàsics sobre ventilació i/o climatització - Qualitat d'aire interior - Reglamentació existent - Tipus bàsics d'equips de ventilació i climatització Prevenció davant la COVID-19 - Mesures preventives en instal·lacions existents. Qualitat d'aire interior - Mesures organitzatives per minimitzar els riscos de contagi per sistemes de ventilació i/o climatització.

Mutua Universal

C. Santa Cruz de Marcenado 15, 28015 MADRID
913220783
Mª CRISTINA GALAN ROMERO
Des de 10.00 fins a 11.00