Plans d'autoprotecció i d'emergència, mesures d'emergència i de lluita contra incendis en els llocs de treball. (RD 486/1997 i la seva guia tècnica)

12
juny.
10.00 - 12.00

Dirigit a

  • Empresaris, tècnics de prevenció, treballadors designats d'empreses, delegats de prevenció.

Impartit per

Luis Miguel Regodon CercasTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Conèixer les diferències entre les disposicions reglamentàries relatives a:
- Plans d'autoprotecció i emergència.
- Mesures d'emergència i de lluita contra incendis.
Així com el tipus d'empreses que estan obligades a l'aplicació normativa i com complir-la.

Contingut

Extracte de la normativa legal actual en plans d'autoprotecció i emergència i mesures d'emergència i de lluita contra incendis.
Conceptes.
Plans d'autoprotecció i emergència: Qui està obligat, a què i com s'aplica.
Mesures d'emergència i de lluita contra incendis: Qui està obligat, a què i com s'aplica.

Mutua Universal

C. Museo 3, 06003 BADAJOZ
924229510
Luis Miguel Regodon Cercas
Des de 08:00 fins a 17.00