PRL. Obligacions de l'empresari i dels serveis de prevenció aliens. Criteris per a la selecció d'un SPA.

11
oct.
12.00 - 13.30

Dirigit a

  • Empresaris, assessors laborals, responsables de RH, tècnics de prevenció, interlocutors amb l'SPA, treballadors designats, delegats de prevenció.

Impartit per

María Elena Gorchs MontanerTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Explicar i diferenciar clarament les obligacions d'uns i altres perquè l'empresari:
- Prengui consciència que la PRL no es pot externalitzar completament.
- Sàpiga quines són les activitats que ha de desenvolupar ell mateix o el seu personal.
- Estigui en disposició de decidir el seu model organitzatiu de prevenció.
- Sàpiga què i quan ha d'exigir al servei de prevenció aliè (si aquesta ha estat la seva elecció).

Contingut

Obligacions de l'empresari i del servei de prevenció aliè.
Activitats que ha de fer de l'empresa.
Activitats que ha de fer el servei de prevenció aliè.
Recepció i tractament de la documentació.

Mutua Universal

C. Cos i Gayón, 6, 25002 LLEIDA
935009104
María Elena Gorchs Montaner
De 9.00 a 15.00