Investigació d'accidents de treball. Metodologia i implantació.

17
mar.
9.30-12.30 h

Dirigit a

  • Empresaris, interlocutors amb l'SPA, treballadors designats, delegats de prevenció, comandaments.

Impartit per

Alberto de Isusi BallesterosTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Oferir pautes per a la gestió adequada de l'accident de treball i la seva investigació.

Contingut

Marc normatiu. Conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals.
Definició d'accident i malaltia professional.
Investigació.
Anàlisi de les causes.
Implantació de mesures correctores.
Procediment, models d'informe.
Exercicis pràctics.

Mutua Universal

C. Licenciado Poza 6 bis, 48008 Bilbao
944701855
Ana Colmenero Salgado
Des de les 08:00 fins a les 17.30