Gestió integrada de la prevenció de riscos laborals

24
abr.
9.30-12.30 h

Dirigit a

  • Empresaris, assessors laborals, responsables de RH, tècnics de prevenció, treballadors designats, delegats de prevenció.

Impartit per

Mª CRISTINA GALAN ROMEROTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Donar a conèixer el significat pràctic de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general d'organització i gestió de l'empresa.

Contingut

Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.
Marc normatiu.
Visió lògica de la Llei i Reglament de PRL.
Pautes per a la integració.

Mutua Universal

C. Santa Cruz de Marcenado 15, 28015 MADRID
913220759
María Jesús Martínez del Campo
De 09.00 h a 12.00 h