El treballador autònom i la prevenció de riscos laborals. Obligacions legals i contractuals.

18
maig.
10.00 - 12.00

Dirigit a

  • Empresaris, assessors laborals, treballadors autònoms, tècnics de prevenció, interlocutors amb l'SPA, treballadors designats, delegats de prevenció.

Impartit per

Alberto de Isusi BallesterosTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Informar els treballadors autònoms dels drets i les obligacions en prevenció de riscos laborals i de la legislació que els aplica.

Contingut

Legislació vigent en què es recullen els drets i les obligacions per a l'autònom.
Documentació exigible al treballador autònom. Legal i per exigències del client.
Què ha de lliurar quan li sol·liciten el certificat de la formació preventiva?
Quina documentació de PRL ha de lliurar a l'empresa que el contracta?
Responsabilitat amb relació a la PRL.
Quines conseqüències i sancions es poden derivar del seu incompliment?

Mutua Universal

C. Licenciado Poza, 6, 48008 BILBAO
944701855
Ana Colmenero Salgado
De 09.00 a 09.00