Càlcul de costos dels accidents laborals

15
juny.
12.00 - 14.00

Dirigit a

  • Empresaris, tècnics de prevenció, treballadors designats, delegats de prevenció, comandaments.

Impartit per

Juan José Fernández BlancoTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Calcular les despeses derivades dels accidents de treball a la nostra empresa.
Optimitzar les inversions en prevenció.

Contingut

Costos per considerar.
Programa de càlcul de costos dels accidents de treball.
Tècniques de reducció d'accidents i la seva eficàcia en els programes de reducció d'accidents.
Inversions en prevenció: Optimització.
Cas pràctic.

Mutua Universal

C. José Luis Gonzalo Bilbao / esq. Beato Tomás de Zumarraga 9, 01008, VITÒRIA-GASTEIZ
947256500
Juan José Fernández Blanco
De 8.00 a 20.00