Adaptació del lloc de treball a embarassades i durant la lactància - SREL (Actualitzat segons 3a ed. SEGO 2020)

11
mar.
10.00 - 11.30

Dirigit a

  • Empresaris/àries, tècnics/tècniques de prevenció, treballadors/ores designats/ades, delegats/ades de prevenció.

Impartit per

DAVID SURROCA BLAZQUEZTècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Capacitar l'assistent en la gestió de:
- Adaptació de llocs de treball i canvis de lloc, per a treballadores embarassades o en període de lactància natural
- Prestació del subsidi en cas necessari

Contingut

Identificació, valoració i adopció de mesures preventives en els llocs de treball en què hi hagi riscos específics per a la situació d'embaràs i lactància. (Cas pràctic)
Normativa aplicable i fonts d'informació disponibles sobre riscos i mesures preventives, informant dels canvis més rellevants en la 3a ed. de la guia SEGO.
Bases per a l'actuació en l'empresa des del punt de vista legal i tècnic.

Mutua Universal

Av. Salvador Dalí 28, 17600 FIGUERES
682174664
DAVID SURROCA BLAZQUEZ
Des de 08:00 fins a 14.00