Charlas de sensibilización

Publicado o: 14/01/2016

Son actividades de sensibilización puntual, que consisten en reunións presenciais dirixidas por un relator de Mutua Universal nas que se informa aos traballadores sobre determinados temas, buscando cambiar a súa actitude fronte ao mesmo, e que adopten un enfoque preventivo. As charlas acompáñanse xeralmente con entrega de materiais gráficos.

Os temas que están dispoñibles actualmente son:

Consumos tóxicos: tabaco

O obxectivo desta charla é sensibilizar os traballadores sobre os riscos asociados ao consumo de tabaco e ensinar os pasos que teñen que seguir para deixar de fumar. Todo iso desde dous puntos de vista: o médico, que mostra as consecuencias sobre a saúde do tabaco, e o psicolóxico, que mostra como prepararnos para deixar de fumar.


Hábitos saudables

O obxectivo desta charla é inculcar aos traballadores a adopción de determinados hábitos na vida cotiá, que reforzan a saúde e preveñen varios tipos de enfermidades e a deterioración do organismo. Desta maneira melloran a súa saúde e calidade de vida tanto fóra como dentro do traballo.


Prevención do consumo de alcohol e drogas na empresa

O obxectivo desta charla é sensibilizar os traballadores sobre os riscos asociados ao consumo de substancias tóxicas como o alcohol e as drogas. Todo iso desde dous puntos de vista: o médico, que mostra as consecuencias sobre a saúde do consumo deses tóxicos, e o psicolóxico, que indica como afrontalo.