Zuzendaritza-batzordea
Gobernu-organoak

Zuzendaritza Batzordeak Erakundearen zuzeneko eta berehalako gobernua bere kargura dauka, beraz, hari dagokio Batzar Nagusirako deialdia egitea eta hark hartutako akordioak betearaztea, eta baita Mutualitatearen esparru zabalagoetan ordezkapen lanak egitea ere. Bere osaera zereginak eta irizpideak Estatutuetan bilduta daude. 

Zuzendaritza-batzordearen kide pertsonak Batzar Orokorrak hautatuak dira dira.

Presidentetza

Lehendakariordetza

Vocalía - Idazkaritza

Vocalías

Pertsona langileen ordezkapena