"

Federico Jesús Blanco Rad
Batzordekidea

Zuzenbidean lizentziatua Deustuko Unibertsitatearen eskutik.

Une honetan Giza Baliabideen Eragiketen zuzendaria da, BRIDGESTONE Europe, NV/SA konpainian.

Bere ibilbide profesionalean hauek nabarmentzen dira: abokatutza jarduera, aholularitza juridiko eta laborala eta lan harremanak Bridgestone Hispania, S.A. konpainian eta Giza Baliabideen eta Lege Arloko zuzendaritza Bridgestone Hispania, S.A. konpainian.