Osasun Soziala sustatzen dugu

-an argitaratutakoa: 2015/12/28
-an argitaratutakoa: 2016/02/19

Pertsonekiko konpromisoa

Mutua Universal-en sustatzen ditugu, bai gure Erakundea osatzen duten pertsonei eta bai babestutako langileei, autonomoei eta, oro har, gizarteari onura ekarriko dieten jarduerak eta proiektuak.

Mutua Universal-en pertsonekiko konpromiso sendoa dago, horregatik, lanpostuetan, langileen bizi kalitatea eta ongizatea hobetzeko jarduerak burutzen dira; lan inguru osasungarria, aukeren berdintasuna, prestakuntza sustatuz eta bizi laborala, pertsonala eta familiarra adiskidetzearen alde eginez.

  • Pertsonen Berdintasunarekin gure konpromisoa Universal Mutuaren eta Batzordearen Berdintasunaren berdintasun planaren bidez gauzatzen da, elkarrizketaren plataforma bezala langileen legezko ordezkariekin, eta Osasun, Gizarte-zerbitzu Eta Berdintasun Ministerioarekin lankidetzan aurreratzeko handiago baterantz eta emakumeen parte-hartzea orekatuago enpresen erantzukizunaren postuetan.
  • Kontziliazioarekin gure konpromisoa Kontziliazioaren Planen berresten da, EFR kudeaketa-eredua jarraituz (Enpresa Familiarki Arduraduna), bere laneko eta familiako bizitzaren enplegatuen kontziliazioa sustatzen dute neurri batzuk biltzen ditu.
  • Begirunearen deklarazioan Aniztasunarekin gurena konpromisoa pertsonari berresten zaio eta bere aniztasunera eta atxikimenduan al Charter Aniztasunaren, proiektu bat Europako dimentsioaren enpresen boluntario konpromiso bat darama babesteko eta aniztasunaren sarreraren printzipioak aldarrikatu eta la ez-diskriminazio laneko ingurunean.
  • Laneko ingurune osasungarriarekin gure konpromisoa laneko segurtasun eta osasunaren politikan berresten da eta deklarazioan Universal Mutuaren atxikimenduan Sustapenaren Europako Sarearen Luxemburgoko Laneko osasunen. Hari atxikitzeak oinarrizko jarduera printzipioen onespena eta enpresako langileen osasunaren kudeaketa onaren erreferentziazko esparrua dakartza.

Mutua Universal-en pertsonen onurarako jarduerak barne mailan sustatu ez ezik, saritzen ditugu pertsonen osasuna sustatzearekiko eta bizi kalitatea hobetzearekiko eta lan inguruetako (seguruak ez ezik, baita osasungarriak ere) garapenaren buruzagitzarekiko konpromisoa hartu duten enpresa elkarkideak.

Hau dela etena Berrikuntza sariak sortu dugu eta Universal Mutuaren Osasuna (gehiagojakin), lana antzeman asmoz eta saritzeko oso konprometitutako enpresa haien osasunaren sustapenarekin eta proiektu edo ekintza berritzaileak burutu dituztena bere langileen bizi-kalitatean eta osasunean hobekuntza bat ordezkatzen dute, lan-arriskuen prebentzioaren araudiaren betetzearen haraindian.


Gizartearekiko konpromisoa

Jarduera dauka sozietatera Universal Mutuaren laguntza onenen balio arduradunetik egiten da guri bera da, gure herrialdean laneko osasuna eta prebentzioa bultzatzean, oinarrizko elementu bezala gizaki garapenarentzat eta sustatuz, hortaz, sozietatean ongizatearen estatua. Balio sozialaren osagai argi batekin ekimenen adibideak hurrengo hauekdira: 

  • Birgizarteratzearen gurenen Programa Sociolaboral, pertsonen birrorientaziora eta gizarte eta lan integraziora zuzendutakoa lan-istripu bat pairatu dute edo eragozten die gaixotasun bat egin gizarte-esklusioaren arriskuan bere lan eta taldeak egiten.
  • prestazio berezien Batzordea , Gizarte-laguntzaren Aurrekontua, kudeatzen duena ikasten eta artatuz langileen babesa hobetzera orientatutako ekintza zehatzen bidez behar bereziaren egoerak edota bere senideak.
  • programa Aurreikusi, enpresa elkartuetan ezbehar-tasa gutxitzeko asmoz.

Universal Mutuen bere lan-jardueraren haraindian doa, sozietate guztiari mesede egiten diote programak eta ekintzak sortzen, ekimenera atxikimendua bezala “Genero indarkeriaren Sozietate Aske batek enpresakOsasun, Gizarte-zerbitzu Eta Berdintasun Ministerioaren. Atxikimendu honek genero indarkeriaren aurkako sentsibilizazio kanpainen alde egitea eta bertan parte hartzea dakartza.

Gainera, 2005. urtetik, Nazio Batuen Mundu-Itunean , lan-eskubideei buruzko 10 printzipiotako konpromiso bat parte hartzen dugu, sozialak, ingurumenarenak eta ez Nazio Batuek bultzatutako ustelkeria eta enpresak para ekarri erakunde batzuk iraunkortasunean eta Gizarte Erantzukizun Korporatiboan mundu mailan.


Gizarte Ekintza

Taldeen alde kanpaina solidarioetan enplegatuen en Universal Mutua sustatzen la parte-hartze gure sozietatearen behartsuago, erakundeekin aritzen irabazi-asmorik gabe. Horrez gain, berriz erabil daitezkeen altzariak, ekipoak eta materialak ematen ditugu (aurretik amortizatuta eta bajan emandak, lege aplikagarriak betetzeko). Prozedura hau dago gure Zirkuituan kokatuta, material hauetara bigarren bizitza bat emateko asmoz, Universal Mutua sortzen du hondakinen bolumena txikiagotzen eta talde gutxiengodunetara mesede egiten.

Gainera Boluntariotza, KorporatiboarenPrograma bat , eta bere xedea dugu lankidetzaren kultura bat bultzatu da eta beste talde batzuen behar sozialen inguruan langilegoari sentsibilizatu.