Sozialki arduratsua den erakundea

-an argitaratutakoa: 2015/09/21
Sozialki arduratsua den erakundea
-an argitaratutakoa: 2016/02/19

Mutua Universal-ek Gizarteari egin dion ekarpen hoberena gure jardueraren erantzukizun baloretik eratorri da, lan osasuna eta prebentzioa gure herrialdean sustatzen dugulako, giza garapenerako oinarrizko elementu gisa, eta horrenbestez, gizartearen ongizate egoera suspertzen dugulako.

Universal Mutuan Gizarte Erantzukizun Korporatiboa ulertzen dugu (RSC) integratutako ikuspuntu batetik, Erakunde guztiari barne hartzen duena eta ematen dugun zerbitzu berean babesten du osasuna eremuan eta Prebentzioaren sustapena. La erantzukizun de Universal Mutua bere balio korporatiboetan, irudikatzen da ez estrategien artean bereizketa izanez eta operazioak eta politikak sozialki enpresa bezala arduraduna.

Mutua Universal-en eta Erantzukizun Korporatiboaren konpromisoa eta zeregina Erakundearen portaera erantzulea sustatzea da, osasuna zaintzearen eta zerbitzuetan bikaintasuna lortzearen helburuak betetzeko, proesuetan jokabide etikoa eta eraginkortasuna aplikatuz, praktikarik hoberenetan, berriuntzan eta Interes Taldeekiko gardentasunean oinarrituz: Elkartutako Enpresak, Babestutako Langileak, Kolaboratzaileak, Langileak, Hornitzaileak, Herri Administrazioak, Gizarte Eragileak, Gizartea eta Ingurumena, guretzat estrategikoak diren publiko nagusi gisa.


Epe luzerako konpromisoa

Universal Mutuenena konprometitzen da con la RSC Plan berri baten definizioaren bidez Zuzendaria de RSC ekintzak eta proiektuak jasotzen ditu Erakundean datozen urteetan burutuko dira bere Interes-taldeen espektatibetara erantzuna emateko. Gure konpromisoa itzultzen da egitean Universal Mutuaren Erakunde Osasungarri bat maila sozialera, enpresakoa eta ingurumenarena.