Behin-betiko ezintasunagatiko prestazioen gainean

-an argitaratutakoa: 2016/02/11

Ezintasun Iraunkorreko egoeran langileak, agindutako tratamenduarekin egon ondoren eta alta medikoa hartu ondoren, murrizpen anatomikoak edo murrizpen funtzional larriak aurkezten ditu, objetiboki hautematen direnak eta ziur aski behin betiko izango direnak, eta ondorioz, langileen lan gaitasuna murrizten edo baliogabetzen da. Aipatutako sailkapenak ez du eragotziko ezinduaren lan gaitasuna berrezkuratzeko aukera, medikuak aipatutako aukera zalantzazkoa edo epe luzera zerbait dela uste badu. 

Ezintasun Iraunkorra izango da langile bat aurkitzen den egoera, honako inguruabarrak ematen direnean:

  • Tratamendu mediko batean egon izana.
  • Murrizpen anatomikoak edo funtzional larriak izatea.
  • Aurrekoa objektiboki zehaztu daiteke (proba medikoekin).
  • Behin betikoak izan daitezkeela (medikoki sendatzea ezinezkoa denean).
  • Lanerako gaitasuna murrizten edo baliogabetzen dutenak.


Kontingentzia Profesionalen kasuan

Mutuak, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren (GSIN) aurrean hasiko ditu jarduerak, langileak jaso beharreko prestazio ekonomikoa zehazteko.

  • Mutualitateak gain hartu behar ditu Lan Istriputik eta Gaixotasun Profesionaletik eratorritako ordainketa bakarreko prestazioak. Horretarako onuradunari zuzenean ordainduko zaizkio, baldin eta, hala dagokionean, baremoaren araberako kalte-ordainen arduraduna bada, baliogabetzen ez duten lesio iraunkorren kasuan edo oroharreko preziodunena, ezintasun iraunkor partzialeko kasuan. Lan-istripu eta Gaixotasun Profesionalaren deribatuak ordainketa bakarreko prestazioak, subjektuak zerga-ordainketara daude ezarritako hitzetan Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 35/2006 Legeko 17.2. Artikuluan (IRPFa)
  • Mutuak lan istriputik eta gaixotasun profesionaletik eratorritako pentsioen prestazioetako kostua gain hartu behar du, dagokion kapitala eratu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren bidez, betiere erantzule denean.

Kontingentzia Arrunten kasuan

Legeak, mutuek behin-betiko ezintasunagatik ondorioztatu daitezken prestazio ekonomikoen ordainketa ez onartzea ezartzen du. Horiek GSINen pentzura izango dira.

Nola izapidetu prestazio hau?