Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeen zaintzarengatiko prestazioa

-an argitaratutakoa: 2015/09/30

Subsidioaren xedea eragindako pertsonek galdutako diru-sarrerak konpentsatzea da, euren lanaldia murriztu behar izan dutelako eta, ondorioz, soldata gutxiago irabazten dutelako, seme-alabak edo bere kargurako adingabeak zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean zaindu behar dituztelako, ospitaldean dauden eta gaixotasunaren tratamendu jarraitua ematen ari den bitartean.


Zer eta nor babesten du?

Egon zuzendutakoa sistemaren erregimen guztien pertsona langileei Gizarte Segurantzaren (besteren edo norberaren kontura eta onartutakoak) adingabearen zainketarako bere lanaldia gutxitu behar dutena bere kontura, minbiziak eragina izanda edo beste gaixotasun larri bat, eskatu ospitaleko diru-sarrera eta gaixotasunaren jarraitutako tratamendua.

Gaixotasun larrien/minbiziaren hausnarketarako kontuan izango da gehigarrian agertzen den gaixotasunen zerrenda, TMS/103/2019 Aginduan dagoenaotsailaren 6koa, lege honen eranskina aldatzen duena: 1148/2011 Errege Dekretuauztailaren 29koa, aplikatzeko eta garatzeko, Gizarte Segurantzaren sistemaren baitan, prestazio ekonomikoaren eskaera, minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak zaintzeko.


Prestazioa eskuratzeko baldintzak

 • Gurasoak, adopzio-hartzaileak edo erosoak kide egindakoak aurkitu behar dira eta altan Gizarte Segurantzaren sistemaren erregimenen batean eta kasu bakoitzean kotizazio galdagarrien aldi minimoak egiaztatu behar dituzte. (5. artikuluan kotizazioaren baldintzak, 2. paragrafoa kontsultatu ahal dira del 1148/2011 Errege Dekretua.
 • Gurasoak, adopzio-hartzaileak edo erosoek bere lanaldia gutxitu behar dute, behintzat, bere iraupenaren%50ean, eta gehienez%99,99a.
 • Onuradunaren kontura hartutako semea edo adingabea 18 urte baino gutxiagokoa izan behar da.
 • Hartutako semeak edo adingabeak kokatutakoen edozein gaixotasun larri sufritu behar du en la TMS/103/2019 Aginduan dagoena noizbait ospitaleko diru-sarrera bat behar izan duena (ez behar da gaur egungo unean semea edo adingabea ospitaleratutakoa egon dadin)
 • Prestazioaren eskaera eragin duen gaixotasunak gurasoen edo hartzaileen zuzeneko, etengabeko eta modu iraunkorreko zainketa behar du.

Kontuan hartzeko bestelakoak

 • Lanaldi erdian kontratatutako langileek minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzeagatiko subsidioa jasotzeko eskubidea izango dute, euren lanaldi eraginkorrak %25 gainditzen duenean. Lanaldi erdiko kontratu bat baino gehiago badago, prestazioa onartzeko lanaldi ehuneko guztiak hartuko dira kontuan.
 • Jarduera anitzeko egoeretan, subsidioa jaso ahal izango da eskatutako baldintzak betetzen diren Gizarte Segurantzako araubide bakoitzean.
 • Guraso bakar batek jaso ahal izango du prestazioa. Hala ere, prestazioa txandakatzeko aukera dago, gurasoak, adoptatzaileak edo hartzaileak eta enpresaren arteko adostasunaren bidez.
 • Prestazioa onartzeko eta ordaintzeko, nahitaezkoa da kuotak sartzeaz arduratzen direnek Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa egunean izatea.
 • Epailearen bereizketaren kasuetan, baliogabetasun edo dibortzioa, sarbiderako prestaziora behar da guraso biak Gizarte Segurantzaren erregimenen batean alta emandakoak egon daitezena.
 • Gaixotasunagatiko erasandako adingabeei zainketak prestazioa larria ezarritakoaren arabera errenta libre bat da 7. artikuluan.z) azaroaren 28ko 35/2006 Legeko Pertsona Fisikoen Errentaren Zergaren eta Sozietate-zergen Legeen aldaketa partzialaren, errentaren inguruan de ez Biztanleak eta Ondarearen inguruan (BOE Azaroaren 29ko)
 • Da subsidio bat ez dagoela beraren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra en concierne lanaldi murriztuaren zatira (araudian jarritakoa ez etortzeagatik Gizarte Segurantzaren) langilearen enpresa eta horregatik edo izan prestazio ekonomikoaren ordainketaren arduraduna erakundea enpresako kuota edo kuota sartu behar du langileari dagokion.

Iraupena

Subsidioak onartuko du hilabete baten hasierako aldi batek (cuando estimatu emandako osasun-txostenean), bi, hilabetetako aldiek luza daitekeena (emandako osasun-txostenean estimatu denean) iraunean zuzeneko zaintzaren beharra, jarraia eta iraunkorra adingabearen, osasun-zerbitzu publiko arduradunaren fakultatiboaren deklarazioaren bidez egiaztatuko dena adingabearen languntza medikoaren.


Zenbatekoa

Prestazioa kontingentzia profesionaletatik eratorritako oinarri arautzailearen %100ekin bat egiten duen subsidio batean datza, lanaldiak izaten duen murrizpen ehunekoaren arabera. Langileak ez duenean arrisku profesionalen estaldura, kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezintasun estaldura gain hartzen duen erakunde kudeatzailea edo mutualitatea prestazioa kudeatzeaz arduratu beharko da.


Eten egitea eta iraungitea

Subsdioa eten egingo da:

 • Aldi baterako ezintasunetan.
 • Amatasuneko atseden eta aitatasunaren aldietan zehar.
 • Haurdunaldian zehar egoera arriskutsuan eta edoskitze naturalean zehar arriskutsua.
 • Subsidioa gurasoen, adoptatzaileen edo hartzaileen artean txandakatuz gero.

Oro har, lanaldiaren murriztapena bildu laneko harremanaren etenduraren edozein kausarekin.

Subsidioaren pertzepzioa iraungitakoa geratuko da:

 • Onuraduna lan jardunaldi osora itzultzeagatik edo lan jarduera osoarekin berriz hasteagatik.
 • Adingabea zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean zaintzeko beharrik ez egoteagatik.
 • Gurasoetako, adoptatzaileetako edo adingabearen hartzaileetako batek bere lan jarduera amaitzen duenean.
 • Adingabeak 18 urte betetzeagatik.
 • Adingabea hiltzeagatik.
 • Prestazioaren onuraduna hiltzegatik.

Subsidioa ebazteagatik eta jakinarazteagatik

Dagokion erakunde kudeatzaileak ebazpena emango du hogeita hamar eguneko epean, eskaera jasotzen denetik. Epe hori igaro ondoren, ebazpena espresuki eman eta jakinarazi gabe, eskaera baliogabetzat joko da.

Nola izapidetu prestazio hau?