Adingabeak zaintzeagatiko prestazioa
Dokumentazioa eta kudeaketak

Derrigorrezkoa erregimen guztietarako

 1. Interesatuek bere datuak egiaztatu behar ditu (baita eragilearena ere, 14 urte baditu), indarreko hurrengo dokumentazioaren bidez:
  • Espainiakoak: Nortasun Agiri nazionala (NAN).
  • Atzerritarrak: Pasaportea edo, hala badgokio, bere herrialdeko indarreko nortasun agiria eta Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ), AEATek, ordainketa ondorioetarako, exijituta.
 1. Familia liburua edo seme-alaba edo seme-alabak Erregistro Zibilean izena emanda daudela egiaztatzen duen ziurtagiria edo, hala dagokionean, adopzio eraketa aipatzen duen ebazpen judiziala, edo familia harrera onartu duen ebazpen judiziala edo administratiboa.
 2. Ordainketa zuzeneko eskaera (Prestazio ekonomikoaren eskaera minbizia edo beste gaixotasun larria duen adingabeak zaintzeko).
 3. Gurasoen arteko akordioa
 4. 1148/2011 Errege Dekretuaren gaixotasun zerrendatik, gaixotasun bat egiaztatzen duen ospitale txostena.
 5. Enpresa ziurtagiria, lanaldi murrizpen hasieraren aurreko hilabeteko kontigentzia profesionalengatiko kotizazio oinarriarekin.
 6. Lanaldi murrizpenaren inguruko enpresaren deklarazioa.
 7. PFEZ 145. eredua.
 8. Prestazioa eskatu ez duen beste gurasoak prestazioa ez ordaintzea adierazten duen ziurtagiria. Beste eskatzailea bere erakundean subsidioa eskatu ez duela egiaztatzen duen dokumentua

Norberaren konturako edo automo eta asimilatuentzako dokumentazio zehatza

 1. Jarduera egoeraren deklarazioa.
 2. Kuotak ordaindu dituztenen inguruko lanadli murrizketaren deklarazioa.
 3. Azken 2 hilabeteetako kotizazio egiaztagiria.

Araubide berezietarako dokumentazio zehatza

 1. Etxeko langileak:
  • Izaera finkorekin, familia etxeko buruaren deklarazioa ekarriko da pertsona langilearen lanaldi murrizpen eraginkorraren inguru.
 2. Artista eta zezenketa profesionalentzat: Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrean aurkeztu ez diren jardueren eta egiaztagirien deklarazioa

Beste dokumentu batzuk

 • Gurasoak ez badira elkarrekin bizi, eta prestazioa nork jaso behar duen adierazten duen akordiorik ez badago: adingabearen zaintza edo kargua noren esku dagoen egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Guraso bakarreko familien kasuan: Familia liburua. Bertan, guraso bat agertu behar da edo, bi gurasoak agertuz gero, horietako baten heriotza ziurtagiria, edo gurasoetako batek familia utzi duela adierazten duen ebazpen judiziala.
 • Beste gurasoa ez badago Gizarte Segurantzaren sistemaren barruan, hala dagokionean, zera ekarri behar du:
 • BESTE GURASOA FUNTZIONARIOA BADA BAKARRIK, bere lantokiko langileen unitateak igorritako ziurtagiria.
 • Bere lantokiko langileen unitateak igorritako ziurtagiria, berak maila pasiboen sistemaren barruko lan jarduera bat burutzen duela adieraziz edo
 • kide den Elkargo Profesionalaren Ziurtagiria, jarduera profesional bat bada.