Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeen zaintzarengatiko prestazioa

-an argitaratutakoa: 2015/09/30

Subsidioaren xedea eragindako pertsonek galdutako diru-sarrerak konpentsatzea da, euren lanaldia murriztu behar izan dutelako eta, ondorioz, soldata gutxiago irabazten dutelako, seme-alabak edo bere kargurako adingabeak zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean zaindu behar dituztelako, ospitaldean dauden eta gaixotasunaren tratamendu jarraitua ematen ari den bitartean.


Zer eta nor babesten du?

Bere kargura dagoen adingabea zaintzeko, lanaldia murriztu behar duten Gizarte Segurantzako Sistemaren araubide guztien langileei zuzentzen zaie, minbizia edo bestelako gaixotasun larria izateagatik, ospitalera eraman eta gaixotasuna modu jarraian tratatu behar delako.

Gaixotasun larrien/minbiziaren hausnarketarako kontuan izango da gehigarrian agertzen den gaixotasunen zerrenda, TMS/103/2019 Aginduan dagoenaotsailaren 6koa, lege honen eranskina aldatzen duena: 1148/2011 Errege Dekretuauztailaren 29koa, aplikatzeko eta garatzeko, Gizarte Segurantzaren sistemaren baitan, prestazio ekonomikoaren eskaera, minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak zaintzeko.


Prestazioa eskuratzeko baldintzak

 • Gizarte Segurantzaren sistemaren araudiren batean afiliatuta eta alta demanda egotea eta kasu bakoitzean kotizaziorako aldi minimoak frogatzea. Kotizazio baldintzak: 1148/2011 Errege Dekretua- 5. artikulua, 2. paragrafoa.
 • Euren lanaldia, gutxienez, iraupeneko %50ean murriztea, eta gehienez, %99,9an.
 • Onuradunaren seme-alabak edo kargura hartutakoak 18 urte beherakoak izan behar dira.
 • Seme-alabek edo hartutakoek minbizia edo, uneren batean, ospitaleratzea behar izan duen edozein gaixotasun larri eduki behar dute.
 • Prestazioaren eskaera eragin duen gaixotasunak gurasoen edo hartzaileen zuzeneko, etengabeko eta modu iraunkorreko zainketa behar du.

Kontuan hartzeko bestelakoak

 • Lanaldi erdian kontratatutako langileek minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzeagatiko subsidioa jasotzeko eskubidea izango dute, euren lanaldi eraginkorrak %25 gainditzen duenean. Lanaldi erdiko kontratu bat baino gehiago badago, prestazioa onartzeko lanaldi ehuneko guztiak hartuko dira kontuan.
 • Jarduera anitzeko egoeretan, subsidioa jaso ahal izango da eskatutako baldintzak betetzen diren Gizarte Segurantzako araubide bakoitzean.
 • Guraso bakar batek jaso ahal izango du prestazioa. Hala ere, prestazioa txandakatzeko aukera dago, gurasoak, adoptatzaileak edo hartzaileak eta enpresaren arteko adostasunaren bidez.
 • Prestazioa onartzeko eta ordaintzeko, nahitaezkoa da kuotak sartzeaz arduratzen direnek Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa egunean izatea.
 • Banatze judizial, baliogabetasun edo dibortzio, kasuetan, prestaziora sartzeko guraso biak Gizarte Segurantzako araubide batean alta ematea beharrezkoa da. Honen arabera, prestazioa onartuko zaio adingabearen zaintza duen gurasoari eta zaintza partekatua izanez gero, prestazioa eskatzen duen lehendabizikoari. 

Zenbatekoa

Prestazioa kontingentzia profesionaletatik eratorritako oinarri arautzailearen %100ekin bat egiten duen subsidio batean datza, lanaldiak izaten duen murrizpen ehunekoaren arabera.

Langileak ez duenean arrisku profesionalen estaldura, kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezintasun estaldura gain hartzen duen erakunde kudeatzailea edo mutualitatea prestazioa kudeatzeaz arduratu beharko da.


Iraupena

Subsidioa, hasiera batean, hilabeteko epeaz onartuko da. Hura bi hilabeteko epeez luzatu ahal izango da, adingabea zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean zaintzeko beharrak jarraitzen duenean eta hori egiaztatuko da adingabearen laguntza medikoaz arduratzen den osasun zerbitzu publikoko medikuaren deklarazioaren bidez.


Eten egitea eta iraungitea

Subsdioa eten egingo da:

 • Aldi baterako ezintasuneko egoeretan, amatasun eta aitatasuneko atsedenaldietan eta haurdunaldian eta edoskitze naturalean arriskua egon daitekeen egoeretan eta, oro har, lanaldiaren murrizpena lan harremana eten egiteko edozein kausarekin batera gertatzen denean.
 • Subsidioa gurasoen, adoptatzaileen edo hartzaileen artean txandakatuz gero.
 • Onuraduna lan jardunaldi osora itzultzeagatik edo lan jarduera osoarekin berriz hasteagatik.
 • Adingabea zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean zaintzeko beharrik ez egoteagatik.
 • Gurasoetako, adoptatzaileetako edo adingabearen hartzaileetako batek bere lan jarduera amaitzen duenean.
 • Adingabeak 18 urte betetzeagatik.
 • Adingabea hiltzeagatik.
 • Prestazioaren onuraduna hiltzegatik.

Subsidioa ebazteagatik eta jakinarazteagatik

Dagokion erakunde kudeatzaileak ebazpena emango du hogeita hamar eguneko epean, eskaera jasotzen denetik. Epe hori igaro ondoren, ebazpena espresuki eman eta jakinarazi gabe, eskaera baliogabetzat joko da.

Nola izapidetu prestazio hau?