Adingabeak zaintzeagatiko prestazioa
Dokumentazioa eta kudeaketak

Derrigorrezkoa erregimen guztietarako

 1. Interesatuek bere datuak egiaztatu behar ditu (baita eragilearena ere, 14 urte baditu), indarreko hurrengo dokumentazioaren bidez:
  • Espainiakoak: Nortasun Agiri nazionala (NAN).
  • Atzerritarrak: Pasaportea edo, hala badgokio, bere herrialdeko indarreko nortasun agiria eta Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ), AEATek, ordainketa ondorioetarako, exijituta.
 1. Semearen izen-ematearen familia-liburu edo ziurtagiria Erregistro Zibilean. Adopzioa edo familia-harrera osatu dela ebazpenaren familia-liburuak. Honen epailearena ez izatearen kasuan egiaztatzen da.
 2. Banku- titulartasunaren egiaztapena.
 3. Ordainketa zuzeneko eskaera (Prestazio ekonomikoaren eskaera minbizia edo beste gaixotasun larria duen adingabeak zaintzeko).
 4. Gurasoen arteko hitzarmena (izan ezik familiak con bat bakarrik guraso edo banandutako aitak / dibortziatuak).
 5. Txosten ospitaleko osoa eta han Aginduaren 1. eranskinaren gaixotasunen zerrendaren gaixotasun bat egiaztatu da TMS 103/2019.
 6. Eta han Osasun-zerbitzu Publikoaren deklarazio medikoa Aginduaren 1. eranskinaren gaixotasunen zerrendaren gaixotasun bat egiaztatzen da TMS 103/2019.

Enpresaren zehatza Erregimen Orokorraren zatia era langilea

 1. Enpresa ziurtagiria, lanaldi murrizpen hasieraren aurreko hilabeteko kontigentzia profesionalengatiko kotizazio oinarriarekin. Langilearen jardunaldia denbora-zatiz bada hiru hilabeteei dagokion kotizazio-oinarriaren kopurua aurrekoek lanaldi-laburtzera. islatu behar izango ditu
 2. Lanaldi-laburtzearen inguruko enpresaren deklarazioa langilea gutxitzen duen. Honen jardunaldia egiaztatzen da.

Norberaren konturako edo automo eta asimilatuentzako dokumentazio zehatza

 1. Jardunaldi profesionalaren zatira aipatutako jardueraren egoeraren deklarazioa langile autonomoa gutxitzen duena.
 2. Kuotak ordaindu dituztenen inguruko lanadli murrizketaren deklarazioa.
 3. Kotizazioaren egiaztapena ordainketarekin 2tik ordainketaren kuoten azken ordainagiriak autonomoen. Ordainketaren ordainagiriekin kotizazioaren egiaztapena kuoten.

Araubide berezietarako dokumentazio zehatza

 1.  Etxeko langileak:
  • Izaera finkorekin, familia etxeko buruaren deklarazioa ekarriko da pertsona langilearen lanaldi murrizpen eraginkorraren inguru.
 2. Artista eta zezenketa profesionalentzat: Ez aurkeztuak izan daitezen jardueren jarduera eta egiaztagirien deklarazioa en la Tesorería Gizarte Segurantzaren Orokorra.

   


Beste dokumentu batzuk

 • Gurasoak ez badira elkarrekin bizi, eta prestazioa nork jaso behar duen adierazten duen akordiorik ez badago:
  • Bereizketaren epaia / dibortzioa.
  • Egiaztatu zaintza dokumentazioa edo kontura nor dago adingabea (hitzarmen erregulatzailea / zaintzaren neurriak / gurasotasunaren neurriak).
 • Heriotza-ziurtagiria de beste gurasoa bi guraso familia-liburuan eta beste gurasoa egon dadinean hil da.
 • Si beste gurasoa ez da Gizarte Segurantzaren sistemara eman behar du:
  • Beste gurasoa Funtzionarioa bada: langileen unitateak egindako ziurtagiria bere lantokiaren
  • Beste gurasoa bada Mota Pasiboen sisteman kokatutako lan-jarduera bati: Langileen unitateak egindako ziurtagiria bere lantokiaren berak sistema honetan kokatutako lan-jarduera bat egiten duela adierazten.
  • Si jarduera profesional bat egin beste gurasoa ez eskatu Gizarte Segurantzan afiliazioko beharra: Profesionalen Elkartearen ziurtatutakoa a izan.
  • Beste gurasoa atzerrian lan egiten badago, bere lan-jardueraren mantentzea egiaztatzeko lan-kontratua eta nomina eman behar izango du.