Noiztik onartzen zait prestazioa?

Erregimen Orokorra: Prestazioaren ordainketaren hasiera erakunde kudeatzailearen erantzukizuna, izango da data berarekin enpresa komunikatu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean murriztapenaren hasiera eskaera datatik hiru hilabeteren buruan egin denean murriztapen hau gertatu zena. Epe hori igaro ostean, diru-laguntzaren ondorio ekonomikoek hiru hilabeteko atzeraegina izango dute gehienez. 

Erregimen Autonomoak/zuei: Prestazioaren ordainketaren hasiera erakunde kudeatzailearen erantzukizuna, izango da langilea prestazioaren bere eskaeran bere deklaratutako lanaldi-laburtzea hasi den data berarekin, eskaera datatik hiru hilabeteren buruan egin denean murriztapen hau gertatu zena.


Gai baten inguruko erantzunak berriz bilatu nahi dituzu?