Pressupostos i indicadors

Publicat el: 11/12/2015

Nota:

Els indicadors econòmics i la liquidació dels pressupostos de l'últim exercici tancat s'exposen en la Junta General de l'exercici següent

Estatuts de Mutua Universal

Baixa