Volant assistencial

Estalvia temps i evita errors:Fes aquest tràmit des de la teva zona privada

Informació general

El volant assistencial és un document pel qual l'empresa sol·licita l'atenció mèdica del treballador accidentat als nostres centres assistencials.

L'empresa té l'obligació de comunicar-nos l'accident de treball i lliurar a la persona accidentada el volant assistencial, que ha de presentar degudament emplenat amb les seves dades, les de l'empresa i la informació de quan i com va tenir lloc l'accident.

Aquest document es pot obtenir en format electrònic, per emplenar-lo i baixar-lo directament, o bé es pot generar automàticament accedint a l'eina en línia "volant d'assistencial" de la nostra zona privada.

Convé recordar que en cap cas el volant assistencial substitueix el comunicat d'accident.

Després de la presentació, l'empresa ha d'emplenar, a més, el comunicat d'accident o incloure el cas en la relació de casos sense baixa, llevat que els nostres serveis mèdics determinin que es tracta d'una patologia no laboral.

Volant de prestació d'assistència sanitària

Document associat