Sóc autònom i vull adherir-me

Les gestions descrites a continuació, les pot dur a terme i gestionar Mutua Universal per delegació del mateix interessat, adreçant-se al centre més proper de la nostra xarxa.


Nova creació

Inscripció com a RETA en el Sistema de la Seguretat Social

Es marcarà la casella 4.2 com a Entitat d'accidents de treball a MUTUA UNIVERSAL núm. 010 i la casella 4.3 es marcarà amb una X si vol acollir-se a la cobertura de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals


Procés d'adhesió per canvi de mutua

Passos a seguir:

  • Sol·licitar la baixa per escrit a la seva mútua actual abans de l'1 d'octubre de cada any 
  • Cal emplenar el Document d'adhesió de Mutua Universal 
  • Mutua Universal farà la gestió del canvi directament amb la Seguretat Social