Sóc autònom i vull adherir-me

La realització de les gestions a continuació descrites, poden ser realitzades i gestionades per Mutua Universal per delegació del propi interessat, adreçant-se al centre més pròxim de la nostra xarxa.


Autònom donat d'alta abans de l'1 de gener de 1998

Amb efectes de l'1 de gener de 2019 s'amplia l'àmbit de protecció del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en convertir-se en obligatòries la protecció per contingències professionals (Accidents de Treball i Malalties Professionals) i la protecció per cessament d'activitat, cobertures que fins a li data tenien caràcter voluntari.

Per tant, l'autònom incorporat a aquest règim especial amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 que hagués optat per mantenir la protecció per incapacitat temporal per contingència comuna (l'única obligatòria fins a la data) amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), haurà de triar ara una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

  • Disposarà d'un termini de 3 mesos (fins a 30 de març de 2019) per tramitar-ho, i amb efectes l'1 de juny de 2019
  • Es marcarà la casella 4.2 com a Entitat d'accidents de treball a MUTUA UNIVERSAL núm. 010 i en la casella 4.3 es marcarà amb una X per acollir-se a la cobertura de les Contingències Professionals i Cessament d'activitat.

Autònom de nova creació

Inscripció com RETA en el Sistema de la Seguretat Social.

  • Es marcarà la casella 4.2 com a Entitat d'accidents de treball a MUTUA UNIVERSAL núm. 010 i en la casella 4.3 es marcarà amb una X per acollir-se a la cobertura de les Contingències Professionals i Cessament d'activitat.

Procés d'adhesió per canvi de mutua

Passos a seguir:

  • Sol·licitar la baixa per escrit a la seva mútua actual abans de l'1 d'octubre de cada any.
  • S'ha de emplenar el Document d'Adhesió de Mútua Universal.
  • Mútua Universal farà la gestió del canvi directament amb la Seguretat Social.