"

Gardentasuna eta Ona Gobernua

-an argitaratutakoa: 2017/10/27

Universal Mutuan portaera etikora ekintza eta zuzendutako proiektuak sustatzen dugu eta Erakundearen arduraduna, gobernu korporatibo ona eta gardentasuna.

Hori dela eta delituen prebentzioaren kudeaketa sistema bat dugu (ereduak egiaztatuta 'IURISCERT' AENOR bermatzailearen), xedeak lortzeko aukera ematen dituzten arrisku korporatiboen kudeaketa sistema bat eta betetze arauemailearen sistema bat eta arrakastaz Erakundearen estrategiak exekutatu, hurrengo politiketan oinarritutakoak:

Mutua Universalek interes-taldeen eskura jartzen du hurrengo harremanetarako txostena hurrengo azpiatalekin lotutako edozein gertaera jakinarazteko.

-an argitaratutakoa: 2017/10/27

Etika eta erantzukizuna

El Jokabide-Kodea Mutua Universali dagokionez, biltzen ditu Interes Talde desberdinekiko eta, oro har, gizartearekiko, konpromisoa hartzeko oinarritzen garen balore eta printzipio etikoak, kalitatezko eta sozialki iraunkorrak diren zerbitzuak eskaintzeko konpromisoa gain hartzen duen enpresa erantzulea garelako.

Erakundeak bere eskura du Osotasun Kanala langileek jakinaraz dezakete jokabide-kodearen haustea suposatzen duen edozein jokabide.

El Interes gatazkarako protokoloa finkatu egiten ditu gatazken prebentziorako edo tratamendurako jarraitu beharreko jokabide prozeduren oinarriak.

-an argitaratutakoa: 2015/10/20

Gardentasunaren legea

Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, helburu hauek ditu: jarduera publikoaren gardentasuna areagotzea; jarduera horri buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea arautzea eta bermatzea; eta arduradun publikoek bete behar dituzten gobernu onaren betebeharrak eta haiek ez betetzearen ondorioak ezartzea.