EPL-ko gune pribatuan sartzeko eta hura erabiltzeko baldintza orokorrak

-an argitaratutakoa: 2016/02/23

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan aurreikusitakoa betez, jakinarazten da MUTUA UNIVERSAL MUGENAT Gizarte Segurantzaren lan istripu eta gaixotasun profesionalen 10. mutualitate kolaboratzaileak (aurrerantzean, MUTUA) (IFK: G08242463) hemen duela helbide soziala eta fiskala: Av. Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona. 

MUTUA Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kudeatzen duen Gizarte Segurantzaren Erakunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatuta dago, 10 zenbakiarekin. 

MUTUA www interneten jabetzaren titulua da.mutuauniversal.net, bezala lo subdominios edo honen menpekoak atariak (aurrerantzean jabetzak). Harremanetarako posta elektronikoaren zuzendaritza nagusia da info@mutuauniversal.net.

I. baldintzen Onarpena


MUTUAren Gune Pribatuan erregistratuz gero, erabiltzaileak onartu egingo ditu zerbitzua erabiltzeko indarrean dauden baldintza orokor horiek guztiak. 

MUTUAk eskubidea izango du Gune Pribatuan eskaintzen dituen zerbitzuen aurkezpena, konfigurazioa eta baldintzak aldatzeko (aurrerantzean, "Zerbitzuak"). 

Halaber, MUTUAk zerbitzuen kontratazio baldintzak ere aldatu ahal izango ditu. Hala eginez gero, halaxe jakinaraziko zaie erregistratutako erabiltzaile guztiei, aldaketak onar ditzaten. Haien onarpenik gabe, ezin izango da Gune Pribatuko zerbitzurik erabili.

Nabarmentzekoa da zerbitzu horiek ez daudela eskuragarri MUTUAren Gune Pribatuan erregistratuta ez dauden erabiltzaileentzat.


II.- zerbitzuetara sarbidea eta erabiltzailearen Erregistroa


II.1.- izaera pertsonaleko datuen Jasotakoa 

Datu-babesaren arloan egungo araudian azaldutakoaren araberena, Mutua Unibertsal-Mugenat, MCSS Num. 10 (aurrerantzean Universal Mutua), IFZarekin G08242463 bere datuen tratamenduaren legitimazioa baimena izango da informatzen duela, eta hurrengo helburuekin tratatuko zitezen:

  • Mutua-ren eremu pribatuan kontu bat sortzeko.

Zure datuak indarreko legerian ezarritako gutxieneko kontserbazio aldian gordeko dira, baita tratamenduak eragindako erantzukizun posibleei erantzuteko ere, baina preskripzio aldiak iraun bitartean soilik.

Era berean, tratatu beharreko datuak erakunde publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie; besteak beste, hauei: Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala, Zerga Agentzia eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Jakinarazten dizugu datuetara sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, aurkaratzeko edota horien eramangarritasunerako zure eskubideak gauzatu ahalko dituzula Mutua Universalen Datuak Babesteko Ordezkariarengana (DBO) zuzenduta, dela mezu elektroniko bat bidaliz protecciondatos@mutuauniversal.net helbidera, dela posta arrunta bidaliz helbide honetara: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (DBEA) aurrean, bere web-orriaren bidez: www.agpd.es

II.2.- erabiltzaileen Erregistroa

Sarbide izateko beti MUTUAREN Toki Pribatuan eskainitako Zerbitzu guztiei, aurretiko baldintza izango da registrarse wwwen pertsonen eskura dago erregistroaren inprimakiaren betetzearen bidez erabiltzaile bezala.mutuauniversal.net Toki estekan "orrialde nagusian kokatutako pribatua" . MUTUAren Gune Pribatuan erabiltzaile gisa erregistratzea doakoa da. 

Erregistratuz gero, erabiltzaileak baimena izango du elkartutako enpresaren edo enpresari lotutako kolaboratzailearen datuak ikusteko. 

II.3.- Sarbidea zerbitzuetara

Erregistratu ondoren, eta MUTUAk erregistroa baliozkotzean, erabiltzaileak MUTUAren Gune Pribatuko zerbitzuak erabili ahal izango ditu, bertan adierazitako baldintzetan, eta legezko xedapen aplikagarrien arabera. Aurreko guztia, zerbitzuak erabiltzeko egon daitezkeen baldintza zehatzei kalterik egin gabe. 

La/s kodea/s sarbidearen a “Zerbitzuak” MUTUAREN Toki Pribatuan eskainitakoak, guztiz isilpekoak dira. Erabiltzailea arduratuko da erabilera gakoak babesteaz, eta hitzematen du beharrezko neurriak hartuko dituela haiek ezagut ez daitezen edo baimenik gabe erabil ez daitezen. 

Erabiltzaileak ez dio ezer leporatuko MUTUAri erabilera gakoak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzen badira, erabiltzaileak ez dituelako bete gakoak zaintzeko eta babesteko betebeharrak. 

Erabiltzaileak berariaz onartzen du juridikoki parekatu egingo dituela aurreko paragrafoan ezarritako gakoak eta haren sinadura; hortaz, gakoekin egiten dituen eragiketak baliozkotzat hartuko dira, eta erabiltzaileak egindakotzat, eta erabateko ondorio juridikoak izango dituzte.


III.- Baldintza arruntak Zerbitzuetara"


III.1.- Objektua 

Baldintza horien helburua da MUTUAren zerbitzu emateak arautzea, baita zerbitzu horien erabilera ere. 

III.2.- komunikazio eta datu pertsonalen babesaren Sekretua

Zerbitzuak ematerakoan, MUTUAk erabat bermatzen du komunikazioak isilpean gordeko direla, Espainiako Konstituzioaren 183. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, MUTUAk hitzematen du ez duela erabiltzailearen nortasunarekin erlazionatutako daturik emango, ezta haren datu pertsonalak ere, non eta legez ez dagoen horretara behartuta. 

MUTUAK erabiltzaileek transmititutako informazioaren konfidentzialtasuna bermatzen du Toki Pribatuaren bidez zerbitzugintzarako MUTUAREN eta halaber datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren betetzea. Datu horiek zerbitzari seguruan jasotzen dira, eta zifratuta komunikatu, protokolo zifratuko sarearen bidez, inork ez ditzan ikusi edo hartu. MUTUAk zerbitzariaren autentikotasuna bermatzen du, hirugarrenek faltsutu ez dezaten. 

Erabiltzaileak berariazko moduaren izandako informatua egoten onartzen du, zehatza eta argia, bere izaera pertsonaleko datuen jasotako unean, informazioaren eskubideen berari doaz berari indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera doaz datu-babesari buruzko.

Toki Pribatuaren bidez zerbitzugintzarako MUTUAREN behar da erabiltzailea eman datu pertsonalak erabakitako MUTUARI eta izaera profesionalaren, MUTUA datu-babesaren araudiaren betetzearen erantzule egiten da gisa tratamenduaren arduraduna. 

Ondorio horietarako, MUTUAk hitzematen du hauek egingo dituela: Erabiltzaileak emandako datuak eskatu dituen zerbitzuak emateko soilik erabili eta aplikatu. Datuak beste inori ez komunikatu edo laga, ezta gorde ditzan ere. Datu pertsonalen inguruan erabatekoak konfidentzialtasuna mantentzera komunikatuak eta halaber lo izan bere tratamenduaren. Datuen eta zerbitzu ematearen sekretu profesionala gorde. Datuen arabera dagozkion segurtasun-neurriak adoptatzera tratatzera, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

III.3.- datuen egiatasun eta eguneratzearen Konpromisoa 

Erabiltzaileak bermatzen du, MUTUARI erraztutako datuak prestaziorako de “Zerbitzuak” eskatutakoak, egiatasunarekin erantzuten dute benetako egoerara eta edozein aldaketa komunikatuko duena eragina beraiei. Ondorioz, erabiltzaileak erantzungo du, MUTUAren eta hirugarrenen aurrean, klausula honetako betebeharrak ez betetzearen ondorioz sortutako kalte-galerez. 

III.4.- baldintzen Onarpena eta eranstea 

Erabiltzaile agiria bereziki osoki ezagutzea eta onartzea eta erreserbarik gabe, www web gunearen sarbide eta erabileraren baldintza orokorren edukia.mutuauniversal.legezko Abisuan barne net eta, bereziki, las eskubideen erantzukizun eta erreserbaren salbuespenari buruzko jabetza intelektualaren arloan eta MUTUAREN alde industriala. 

Erabiltzaileak berariaz adierazten du ezagutzen dituela eta guztiz eta salbuespenik gabe onartzen dituela "Eremu pribatua" ataleko erabiltzaile gisa altan emateko inprimakian ageri diren harpidetza baldintzak. 

III.5.- erabiltzailearen Erantzukizuna 

Erabiltzaileak hitzematen du legearen, moralaren, osasunaren, ordena publikoaren eta oro har onartutako ohitura onen arabera erabiliko dituela zerbitzuak, eta kalte orotik salbuetsiko duela MUTUA betebehar horiek ez betetzearen ondorioz erreklamazioren bat egiten bada. 

Erabiltzaileak bermatzen du eskubidea duela MUTUAren zerbitzuak jasotzeko bidaltzen duen komunikazioko edukian jasotako datuak, grafikoak, sinadurak, markak, sinboloak edo bestelako zeinuak erabiltzeko. Ondorioz, derrigortzen du mantentzera min gabea MUTUARI edozein erreklamazioren deribatua ez betetzearen hauen obligazio. 

Erabiltzaileak hitzematen du zerbitzuak kontratatzeko soilik erabiliko dituela webguneko datuak, testuak, irudiak, informazioa, grafikoak edo estekak, MUTUArenak edo besterenak izan, eta ez dituela inola ere aldatuko, kopiatuko edo zabalduko. Ondorio horietarako, hitzematen du kalte orotik salbuetsiko duela MUTUA betebehar horiek ez betetzearen ondorioz erreklamazioren bat egiten bada, jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak, datuak babesteko eskubideak, oinarrizko eskubideak edo beste edozein eskubide urratu delako. 

Erabiltzailearen III.6. 

Araudia betez EB 2016/Datu-babesaren 679 Orokor (RGPD), sistema honen erabiltzailea derrigortzen du izaera pertsonaleko datuak eta haiei guztien dagokionezean erreserba gordetzera organo baten kide bezala izan bere funtzioen ondorioz sarbidea Universal Mutuaren parte-hartzearen. Datu-babesaren bai ikuspuntutik konfidentzialtasun bezala, ere datuen eta informazioaren konfidentzialtasunaren inguruan Araudia begiratzera konprometitzen da (NP0029).

Gogoratzen diogu sarbidearen kode pertsonalak sistema berari eskatu elektronika bere sinadura dira. Bere erabilera maltzurrak eragin ahal izango du landu dagozkion jarduerak.

Universal Mutuaren barneko atariek ahal dute erabili cookie beraiek eta hirugarrenen aztertzeko eta hobetu, era jarraiaren, argitaratutako edukiak. Erabilerak dakar bere erabileraren onarpena. beraien Informazio gehiago sail Politikoan aurkituko du www kanpoko webean kokatutako Cookiesen.mutuauniversal.net.

Universal Mutuaren informazio-sistemetara sarbidea Erabilera Onargarriaren Politikaren betetzera menperatutakoa dago Informazio-sistemen (NP0037), izanez erabilera zehazki profesionalaren eta aplicándose kontrolatzen duzu jardueraren inguruan berean egindakoa.

Edozein lotutako zalantzarentzat Datu-babesaren Delegatuari posta elektroniko bat bidali ahal dio posta elektronikoaren bidez a protecciondatos@mutuauniversal.net

III.7.- Legeria aplikagarri eta eskumena 

Espainiako legeriak arautuko du baldintza hauetan jasotzen den zerbitzu ematea. Aldeek Bartzelonako epaitegietako eta auzitegietako jurisdikzioari egingo diote men.

Mutua Universal