Zurztasun prestazioa

-an argitaratutakoa: 2015/11/23

1. Onuradunak

Kausatzailearen seme-alaba bakoitza, bere izaera edo filiazioa edozein izanda ere

2011ko abuztuaren 2tik aurrera:

  • 21 urtetako adingabeak edo ezinduak maila batean lanerako de I.P.A edo G.I.
  • 21 urtetik gorakoak, baldin eta ez badute lanik egiten edo, urteko zenbatekoan, LGStik beherako etekinak jasotzen badituzte. Kobratuko dute 25 urte bete arte

2. Prestazioa

Pentsioaren zenbatekoa:  Oinarri arautzailearen %20.

Erabateko zurztasun kasuetan, umezurtzari dagozkion prestazioak areagotuko dira martxoaren 6ko 296/2006 Errege-Dekretuak abenduak 23ko 3158/1966 Dekretuan barneratu zen 38 artikulu berrian jasotako hitz eta baldintzetan. (Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean zehazten diren prestazio ekonomikoen Araudi Orokorra)

Genero indarkeriaren egoeretan, gurasoak superviviente galdu zezan alarguntza-pentsioaren onuradunaren baldintzak, umezurtza aurreikusitako gehikuntzetara eskubidea izango du erabateko zurztasunaren kasuetarako.

Era berean, guraso ezagun bakarreko umezurtza erabateko umezurtza egoerara asimilatuko da.

Lan istripu edo gaixotasun profesionalarengatiko oroharreko prezioko kalte-ordaina. Lan-istripua izatekotan edo gaixotasun profesionala, pentsioaz gain ematen da, kalte-ordain orokorreko zenbateko bat oinarri arautzailearen 1 hileko ordainketari baliokidea.


3. Iraungitzea

  • 21 urte betetzeagatik (une horretan, IPA edo GI edukiko balu izan ezik) edo, hala dagokionean, onuradunen atalak adierazten dituen adin muga berriak.
  • Ezkontzeagatik edo izatezko bikotea osatzeagatik, IPA edo GI edukiko balu izan ezik.
  • Eskubidea pentsiora. ematen zion ezintasuna eteteagatik                     
  • Hil egiteagatik.
  • Por comprobarse zen hil pertsona langilea ez istripuagatik desagertutakoa.