Behin-betiko ezintasunagatiko prestazioen maila eta kopuruak

-an argitaratutakoa: 2016/02/11

Ezintasun iraunkorreko mailak

Ohiko lanbiderako behin-betiko ezintasun partziala

 • %33tik gorako muga errendimenduan.

Ohiko lanbiderako erabateko behin-betiko ezintasuna:

 • Ezgaitu pertsona langileari bere “lanbide ohikorako” baina beste desberdin bati eman ahal dio.

Edozein lanerako erabateko behin-betiko ezintasuna:

 • Ezgaitu pertsona langileari lanbide guztirako edo lanbidea.

Baliaezintasun handia:

 • Pertsona langilea ezindu iraunkorra erabatekoak bizitzaren funtsezko ekitaldietarako beste pertsona baten laguntza behar du.

LI eta GPk eragindako gaitasuna kentzen ez duten lesioak

Prestazio trinkoa kalte-ordain batean Gizarte Segurantzak pertsona langileak onartzen ditu hainbestean altxatuta lan-istripuek mutilazio eta eragindako deformitateak lesioak pairatuko ditzaten edo gaixotasun profesionalak, iritsi gabe ezintasun iraunkorra osatzera, pentsatu langilearen segurtasunaren murrizketa bat edo langilea, agertu jasotakoak en el baremoan ondorio horretarako ezarrita.


Prestazio ekonomikoen kopurua

Baremoak kalte-ordaina

 • Apirilaren 18ko TAS/1040/05 Aginduan bildutako zenbatekoak.
 • Prestazioa eraginkor egiten da dagokion ebazpenetik aurrera.

Ezintasun Iraunkor Partziala

 • Oroharreko prezioan emandako kalte-ordain batean datza, oinarri arautzailearen 24 hilerokoarekin bat egiten duela. Hura aldi baterako ezintasuna kalkulatzeko erabili zen.
 • Efektu ekonomikoak. Prestazioa eraginkor egiten da dagokion ebazpenetik aurrera.
 • Prestazio honengatik zergak ordaindu behar dira, Pertsona fisikoen errenta gaineko zerga (PFEZ) araupetzen duten arauetan ezarritako baldintzei jarraiki, eta, hala dagokionean, zergaren konturako atxikipen sistemaren mende dago.
 • Bateragarritasunak. Prestazioa edozein lan jardueraren garapenarekin bateragarria da, bai besteren konturakoa eta bai norberaren konturakoa, eta baita garatzen ari den lanaren mantenuarekin ere.
 • Pertsona langileek ezintasun iraunkor partzialean bere lanpostura berriz sartzera eskubidea izango dute. Lanera berriz itzultzeko baldintzak ezintasun mailaren eta ondorengo sendatze prozesuaren araberakoak izango dira.

Ezintasun Iraunkor Osoa

 • Oinarri arautzailearen %55eko biziarteko pentsio batean datza.
 • 55 urteko adineko pertsonentzat%20a areagotuko da jardunean lanbidea lortzeko zailtasuna arrandiatu denean ohikoari desberdina.
 • Prestazio ekonomikoa dago zerga-ordainketara eusten du Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arau erregulatzaileetan ezarritako hitzetan (IRPFa), ezintasun iraunkor oso adituaren ostatuak izan ezik (%75) zerga-ordainketaren libreak. daudena
 • Prestazioaren efektu ekonomikoak. Kalifikazioko unean ezartzen dira, hau da, ebazpenaren datan. Dena den, ahal izango dute retrotraerse aldi baterako ezintasunaren subsidioaren suntsipenaren datara, ezintasun iraunkorraren pentsioaren kopurua izan baino gehiago subsidioa zetorren jasotzen, ez egonez retroacción, inola ere, pertsona langilea kalifikazioaren berandutzea egoeran aurkitzen bazen.
 • Kasuetan%20ko gehikuntzaren efektu ekonomikoak ezintasun iraunkor oso adituaren, eskaeraren datatik, gertatzen da 3 hilabeteko atzeraeragin maximo batekin, bilduenean deitutako eskubidea izateko beharrezko baldintzak gehikuntza.

Bateragarritasunak.

Pentsioarena lanarekin:

Edozein lanarekin bateragarria da, besteren konturakoa zein norberaren konturakoa, enpresa berberean edo beste desbedin batean.

Bateragiarra da enpresa berberean lanpostu berberean jardutearekin. 

Lanarekin eta beste prestazio batzuekin %20ko gehikuntza :

%20ko igoera jasotzea ze da bateragarria: besteren kontura lanen egitearekin edo bera.

Ezintasun Iraunkor Absolutua

 • Oinarri ararutzailearen %100eko biziarteko pentsio batean datza
 • Prestazioaren efektu ekonomikoak. Kalifikazioko unean ezartzen dira, hau da, ebazpenaren datan. Dena den, ahal izango dute retrotraerse aldi baterako ezintasunaren subsidioaren suntsipenaren datara (txostenarekin alta proposamena), ezintasun iraunkorraren pentsioaren kopurua izan baino gehiago subsidioa zetorren jasotzen, ez egonez retroacción, inola ere, pertsona langilea kalifikazioaren berandutzea egoeran aurkitzen bazen

Bateragarritasunak.

Pentsioak jarduera haien ariketa, ez eragotziko du izan edo irabazi asmorik gabekoak, bateragarriak pertsona baliaezinaren estatuarekin eta ez ordezkatu lanaren bere gaitasunean aldaketa bat berrikusketari dagokionez

Baliaezintasun Handia

 • Oinarri arautzailearen %100eko biziarteko pentsio batean datza, osagarri baten igoerarekin.
 • Prestazioaren efektu ekonomikoak. Kalifikazioko unean ezartzen dira, hau da, ebazpenaren datan. Hala ere, aldi baterako ezintasun subsidioa iraungi zen datara atzera eraman ahal izango dira (alta proposamen txostenarekin), ezintasun iraunkorreko pentsioaren zenbatekao jasotzen ari zen subsidioarena baino handiagoa denean, eta ez da atzeraeraginik egongo, inolaz ere, langilea kalifikazio berandutze egoeran aurkitzen bazen.
 • Ostatuak behin-betiko ezintasunagatik erabatekoa eta baliaezintasun handia zerga-ordainketaren libreak daude Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arau erregulatzaileetan ezarritako hitzetan (IRPFa).

Nola izapidetu prestazio hau?