Haurdunaldian egon daitekeen arriskuarengatiko prestazioa

-an argitaratutakoa: 2015/09/29

Prestazio honek dauka helburu bezala langile haurduna babestu egoera arriskutsu baten, osterantzean izan teknika edo objektiboki posiblea aldaketa beste lanpostu batera edo bere estatuarekin jarduera bateragarria.

subsidioa arrisku motaren arabera balioetsiko da eta langilearen ernaldiaren astea.

Mutua Universal-ek kontratua/jarduera amaiera eten egiteko baimena emango du, eta egun horretan bertan subsidioa kobratzen hasiko da. Azken hura amaituko da erditzearen aurreko egunean.

Haurdunaldiaren arriskuak subsidioa onartzen dugu kontingentzia profesionalaren prestazio deribatu bat bezala, martxoaren 6ko 295/2009 Errege-Dekretua betez.


Zein egoera babesten du prestazio honek?

Zure lanpostuan zure osasuna edo fetuarena kaltetu dezaketen eragileak, prozedurak edo lan baldintzak daudenean.

besteren konturako lengileak prestazio honen onuradunak dira edo bera eta aurkitu kontratuaren etendura egoeran eta Gizarte Segurantzaren edozein Erregimenetan izena emandakoak.

Onuradunek exijitutako baldintzak bete behar dituzte:

  • Afiliatuta eta alta emanda egon.
  • Kuoten ordainketa eguneratuta izatea, kotizazioaz arduratzen diren langileei dagokienez.
  • Ez egon aldi baterako ezintasunagatik baja egoeran.

Ez da babestutako egoeratzat joko, langilearen gaixotasuna ez dagoenean berere lanpostuarekin lotuta. Kasu hori, hortaz, Kontingentzia Arruntengatiko baja eragin dezakeen egoera bat izango da.


Prestazio Ekonomikoaren izaera

Erakunde kudeatzaileari edo kolaboratzaileari dagokio kudeaketa eta ordainketa egitea, zuzeneko ordainketa modalitatean. Prestazioaren zenbatekoak Kontingentzia Profesionalen oinarri arautzailearen %100ekin egingo du bat, beraz, prestazioarekiko eskubidea sortzeko ez da gabealdia beharrezkoa izango.

Prestazioaren iraupena arriskuaren existitze hutsaren mende egongo da bakarrik, beraz, hura hasiko da lan kontratua/jarduera amaiera eten egiten den egunean eta amaituko da erditzearen aurreko egunean (orduan amatasun baimena hasiko da Gizarte Segurantzako Insititu Nazionalaren pentzuera, GZIN).

Langileak eta enpresak Mutua Universal-i jakinarazi beharko diote, nahita nahiez, subsidioa eten egitea eragiten edo harekiko eskubidea sortzen duen edozein inguruabar:

  • Lan kontratua eten egitea amatasunarengatik (haurtxoaren jaiotza).
  • Emakume langilea aurreko lanpostura edo bere egoerarekin bat egiten duen beste batera itzultzea.
  • Haurdunaldia eten egitea.
  • Onuradunaren heriotza.
  • Lan kontratua iraungitzea (langabetu bilakatzea).
  • Dei amaiera aldizkako lan kontratu finkoetan.
  • Baja eragiteagatik Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian.

Nola izapidetu prestazio hau?