Edoskitze naturalean zeharreko arriskuaren prestazioa

-an argitaratutakoa: 2015/11/02

Mutua Universal-ek Martxoaren 6ko 295/2009 Errege Dekretua betez, martxoaren 6ko, arriskuak subsidioa onartzen du edoskitzean zehar kontingentzia profesionalaren prestazio ondorioztatu bat bezala.

Prestazioaren xedea langilea babestea da, arrisku egoera batean, lanpostuaz edo jardueraz bere egoerarekin bateragarria den beste batengatik aldatzea teknikoki edo objektiboki ezinezkoa denean.


Zein egoera babesten du prestazio honek?

Da hura. Honen langilea dago cuando bere lanpostuan negatiboki bere osasunean eragina izan ahal duten agenteak, prozedura edo lan baldintzak daude edo edoskitzailea.

Besteren edo norberaren konturako eta kontratua etenaldi egoeran duten eta Gizarte Segurantzaren edozein Araubidetan izena emanda duten langileak prestazio honen onuradunak dira. Onuradunek exijitutako baldintzak bete behar dituzte:

  • Afiliatuta eta alta emanda egon.
  • Kuoten ordainketa eguneratuta izatea, kotizazioaz arduratzen diren langileei dagokienez.

Edoskitzaroan eta haurdunaldian eragin dezaketen arriskuak desberdinak dira. Gehienetan, produktu kimikoekin kontaktuan egoteko arriskuan datza, esaterako, merkurioa, kadmio, manganeso, eta abar.


Prestazio ekonomikoaren izaera

Zuzeneko ordainketaren modalitatean kudeaketa eta ordainketa erakunde kudeatzaile edo kolaboratzaileari dagokio. Prestazioaren zenbatekoak kontingentzia profesionalen oinarri arautzailearen %100ekin, eta dagokion kenkariarekin bat egingo du, Gizarte Segirantzari egindako kotizazioengatik KFEZ atxikipenengatik.

Prestazioak iraungo du langilearen eta/edo seme-alabaren osasuna babesteko beharrezkoa den denboraz eta amaituko du:

  • Seme-alabak 9 hilabete betetzeagatik.
  • Bere jarduera profesionalera itzultzeagatik.
  • Gizarte Segurantzaren erregimen berezian baja eragiteagatik.
  • Onuradunaren edo bularra hartzen duen umearen heriotzagatik.
  • Lan kontratua iraungitzea (langabetu bilakatzea).
  • Dei amaiera aldizkako lan kontratu finkoetan.
  • Edoskitze naturalaren amaiera.

Langileak hilero txosten medikoa entregatu beharko du eta bertan adierazi beharko da edoskitzearekin jarraitu egiten dela.

Nola izapidetu prestazio hau?