Haurdunaldian eta edoskitze naturalean izandako arriskuarengatiko subsidioa

Araudiaren arabera (295/2009 Errege-Dekretua), haurdunaldiko arriskuengatikako dirulaguntzetara eta edoskitzera naturala eskubidearen onespenerako bi etapa ezberdin daude:

Langileak haurdunaldian edo edoskitzaroan arriskua izatearen inguruko Ziurtagiri Medikoa igortzeko egindako eskaera

Gureetan aurkeztera dokumentazioa Universal Mutuaren bulegoak:

  • Langilearen eskaera.
  • Garatutako jardueraren eta lan baldintzen inguruko enpresa ziurtagiria.
  • Osasun Zerbitzu Publikoaren zaintzen ari den medikuaren txosten medikoa: bertan haurdun dagoela adierazten da (haurdunaldiaren astea eta aurreikusitako erditze data).
  • Lanpostu betearen arriskuen ebaluazioa langileak.
  • Arriskurik gabeko lanpostuen zerrenda.
  • Osasun Zaintzaren txosten medikoa (Prebentzio Zerbitzua): bertan lanpostuko arriskuen inguruko informazioa ematen da.
  • NAN edo AIZ fotokopia.

Alderdi eskatzailearen lanpostuaren arriskuak aztertu ondoren , Universal Mutua osasun-ziurtagiri bat . Honen igorriko du informatuko du eskubidearen jaiotzaren prestaziora (berehalako datan edo desberdina izandako datan) edo subsidioaren ezezkoa.

Onartuz gero, enpresak, lehenik eta behin, haurdunaldiarekin bateragarria den beste lanpostu bater eramateko aukera nahita nahiez kontuan hartu beharko du. Bateragarria den lanposturik ez badago soilik erabakiko da prestazioa eskatzea.


Langileak Prestazioa eskatzea:

Gureetan aurkeztera dokumentazioa Universal Mutuaren bulegoak:

  • Langilearen eskaera.
  • Enpresa Ziurtagiri honetan adierazten da kontratua eten egin aurretiko hilabetearen Kontingentzia Profesionalengatiko kotizazio oinarria. Emakume langilearen lanaldia partziala edo bere kontratu finko etena izango balitz, ziurtagirian adieraziko dira zeintzuk izan diren lan kontratua eten egin aurretiko 3 hilabeteen Kontingentzia Profesionalengatiko kotizazio oinarriak. Bi kasuetan, informazioa adierazitako aldien nominen kopiekin osatuko da.
  • Ordaintzaileari datuen berri ematea PFEZ Aitorpenaren ondorioetarako (145 Eredua) eta familia liburuaren fotokopia.