Arrisku biologikoak

-an argitaratutakoa: 2020/01/28

Jardueretan eta bere ezaugarriak gertatzen den arrisku biologikoa arriskua da pertsona langileen erakusketa edo kontaktua errazten dute agente biologikoekin. 

Agente biologikoak maiatzaren 12ko 664/1997 Errege-Dekretuak legea eginda daude, pertsona langileen babesaren inguruan erakusketarekin lotutako arriskuen aurka lanean zehar agente biologikoetara.

Errege-Dekretuak agente biologikoak sailkatzen ditu artatuz lau taldetan infekzioaren arriskura, bere mailaren arabera aurreneurriak ezartzen.

Kontrolaren neurriak ere daude arabera izan agente biologikoak manipulatzeko aurrez pentsatutako asmo bat,, esate baterako laborategietan edo aurrez pentsatutako asmoa ez da izan de manipularlos baina erakusketa gertatzen da, esate baterako osasun jardueretan. El Institutu Nazional de Laneko segurtasun Eta osasunak gida bat egin du teknika laguntzeko 664/1997 Errege-Dekretuko aplikaziora.

Agente biologikoak sakabanatzen dira eta transmititzen dute airearen bidez por bioaerosoles, azaleren kutsadurak, tresna edo objektuak edota beste izaki bizidun batzuekin kontaktuaren bidez jokatzen dute bektoreen edo gordailuak.