Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen Espedienteen inguruan ohiko galderak (ERTE)

-an argitaratutakoa: 2020/04/01

Zer da bat ERTE, zehazki egoeretan de COVID-19?

Da prozedura enpresak egin behar dituztela cuando, arrazoi ekonomikoen ondorioz, teknikak, antolatzaileak edo ekoizpenaren, bere jardueraren osotasuna edo zatia aldi baterako eten behar dute, lan-kontratuen ondoriozko etendurarekin edo pertsona langileen lanaldiaren aldi baterako murriztapena enpresa honetan.

Kontratuen etenduraren neurrien helmena eta iraupena edo lanaldi-laburtzearen nahi dion egoeraren araberako egoerara egokituko dira gainditu, kasu honetan egoera ondorioztatura del COVID-19.

Aldi baterako neurri bat izatean, enpresak ez abonatu die behar izango kalte-ordain bat pertsona langileei erasandakoak, hartzeko hauen eskubidearen kalterik gabe dagozkion langabezia prestazioak.


Ezinbestearen kontzeptuaren definizioa eta argibidea

8/2020 Errege Lege-dekretuak zehazten du zertan datza aldi baterako ezinbestea deribatua del Covid-19: 

Kontratu eta lanaldi-laburtzeen etendurak jardueraren galeretan bere zuzeneko kausa eduki dezaten honen ondorioz zuzenekoa del COVID-19, alarmaren estatuaren deklarazioa barne, ekarriko dezaten: 

 • jardueren etendura edo ezereztea,
 • ugaritasun publikoaren lokalen aldi baterakoa itxi,
 • murrizketak garraio publikoan eta pertsonen mugikortasunaren edota merkantziak,
 • horniduren falta eragotz dezaten larriki jarraitu jardueraren garapen arruntarekin,

eta premiazko eta ezohiko egoerak ere langilegoaren kutsatzera bidezkoak edo neurrien adopzioa dekretatuta prebentziozko isolamenduaren osasun-agintariak.


Nola aurkezten dut bat ERTE bestela ziurtatutako elektronikoa daukat?

Enpresak posta elektroniko bat bidaliko du a sgrl@mitramiss.es harremanetarako telefono bat adierazten, lantokien helbidea eta pertsona langileen harreman bat lan-zentro bakoitzeko. Posta horretatik jokabidearen eraren inguruko informazioa erraztuko dio.


Egin bat edozein enpresa ERTE mesede egin ahal izango du gizarte-kotizazioen exonerazioaren?

Ez, ez erasandako enpresa guztiak por bat ERTE kuoten exoneraziora eskubidea dute, Lege EDetik argitaratzen joan den araudi ugaria 8/martxoaren 17ko 2020, eboluzioaren arabera enpresen intzentibazioa arautzen joan da edo pandemiaren egoera (desberdinen bidez motak ERTEs), hasiera batean saritzen enpresa haiei eta bere jarduera suspenditua izan zen edo pandemiak mugatuta, ondoren trantsizioan edo desescalada pixkanaka bere jarduera berreskuratzen zihoazen enpresa haiei saritzen eta Lege EDarekin 30/irailaren 29ko 2020 enpresa haiei sustatzen eta bere pandemiaren berragertzea dela eta bere jarduera mugatua izan da edo etendakoa.

 • Ertes ezinbestea covid: kuoten exonerazioaren ehunekoa alarmaren estatuaren hasieratik aldatzen joan da. Irailaren 30ean jada baimena ezin dira eskatu de bat ERTE ezinbestekoa covid nahiz eta indarrekoak luzatzeko aukera ematen ditu eta bakarrik enpresa haiek kargugabetu ahal izango dira baldintzak bete ditzaten de la Lege EDaren lehenari Jaun 30/irailaren 29ko 2020.
 • Ertes ETOP lotutakoak al covid: ezarritako baldintzak betetzen badituzte en la Lege EDaren lehenari Jaun 30/irailaren 29ko 2020.
 • Ertes jardueraren eragozpenak.
 • Ertes jardueraren mugak.

Zenbat ordaindu behar izango luke bestela exonerazio hau onetsi zedin?

Gertatzekotan ERTE enpresak langileen kotizazioen enpresako zatia ordaintzen jarraitzen du bitartean gogorra etendura edo lanaldi-laburtzea.

Kuoten exonerazioarekin lasaitzen da enpresei kargaren zati handia uzten erabat edo partzialki soldatak abonatzeko (jardunaldiaren arabera erasandako langile bakoitzaren por el ERTE eta mota ERTE) eta kargua egiten el SEPE langabeziaren dirulaguntzen ordainketaren bidez langileei.


Ezarritako denboraldian zehar en el ERTE, enpresak Gizarte Segurantzaren ordainketa edo kuotak ordaintzeko bere langileei dauka?

 • Ezarritako aldian zehar en el ERTE enpresak ez abonatu dizkie behar ordainketak etendurak erasandakoak pertsona langileei. Halaber, egoeran el ERTE aztertu lanaldi-laburtzea, enpresa bakarrik egindako jardunaldiari dagokion zati proportzionala abonatuko du.
 • Pertsonei dagokionez langileak, esandako denboraldia izango da bezala ondorio guztietarako hain zuzen kotizatuta.
 • Kuoten exonerazioa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak ezarriko da enpresak eskatuta, langileen identifikazioaren aurretiko komunikazioa eta etenduraren denboraldia edo lanaldi-laburtzea. Kuoten exonerazioaren kontrolari dagokionez nahikoa izango da Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoak dagokion langabezia-prestazioaren onespena burutu duen egiaztapena denboraldiak tratatu dena. Sarreraren Ministerioan informazio gehiago, Gizarte Segurantza eta Migrazioak.

Isiltasun administratiboa positiboa da para lo ERTES eskatutakoak aurrera 2020/03/18?

Bai, positiboa da. El 8. errege Lege-dekretua/2020, bere artikuluan 22 ez du ezartzen berezitasun desberdinik dagokionez lehenago araututakoa.


Eskaeraren aurkezpenerako dokumentuen inprimakiak eta ereduak daude de ERTE?

Prozeduran Lan Ministerio eta Gizarte Ekonomiaren Egoitza Elektronikoan sartu ondoren aurkezpenerako de ERTE deribatutakoak de COVID-19 bete behar duen eskaeraren altan inprimaki txiki bat irekitzen da. Ondoren, aurkeztu behar izango duten gainerako derrigorrezko dokumentuak eskatzen dira. Dokumentu haietarako ez dago eredurik ezarritakoa, eta horregatik enpresak egin ahal du bezala gogoan hartu egokituago. Bat bukatu gabekoa egon badadin, espedientearen izapidean zehar bere konponketa eskatuko da.


Kotizazioa langabeziagatik de bat ERTE larrialdiak kontuan izango da etorkizuneko prestazioen kalkulurako?

Ez, kobratze hau ez da kontuan izango etorkizuneko prestazio posibleen kalkuluan, izango da bezala bestela egongo zedin producido.Se zero aipatutakori kontadore deritzona ezartzen dio Lege EDean 30/irailaren 29ko 2020. 


Zer efektu dauka el ERTE pertsonen inguruan langileak?

 • Pertsona langileak erasandakoak por el ERTE langabezia-prestazioaren onespenaren eskubidea, izango dute nahiz eta falta izan kotizatutako okupazio minimoaren denboraldia horretarako beharrezkoa.
 • Kasu hauetan, denbora jaso kontribuzio-mailaren langabezia-prestazioa hauek ERTE ez du kontuan hartuko efektuetara prestazioaren denboralde maximoak kontsumitzeko legalki ezarritak.
 • Langabezia-prestazioaren 180 egunak ahituta, langileek jarraituko dute jasotzen%50aren ordez oinarri arautzailearen%70 270. artikuluan ezarritakoa del TRLGSS.
 • Prestazioen izapidea errazteko asmoz, Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren aldetik, langabeziaren dirulaguntzen eskaera kolektiboaren langilego bat ezarri zen eta bere aurkezpena Egoitzaren bidez egiten da Elektronika del SEPE enpresaren aldetik, garrantzitsua izanez langileei ordainketa arintzeko aldetik el SEPE eta saihestu datu zuzenen berrikusketa eta komunikazioa intzidentziak langileen, banku-kontu zenbaki eguneratuta gainguztia langile bakoitzaren. Hori dela eta, erasandako langileak por el ERTE, ez dute behar eskaerarik gizabanakoa aurkezteko.

Zer ERTE Egoitzaren bidez aurkeztu ahal dira Lan Ministerio eta Gizarte Ekonomiaren Elektronika?

 • Egoitzaren bidez Lan Ministerio eta Gizarte Ekonomiaren Elektronika bakarrik aurkeztu ahal dira lo ERTE Ministerio honen eskuduntza. Hau da, haiek eragina izan dezaten zerbitzuak lantokietan autonomia erkidego bat baino gehiagoko uzten dituzten langileei.
 • Dago salbuespen bat: cuando el ERTE zerbitzuak lantokietan autonomia erkidego bat baino gehiagoko uzten dituzten eragin langileei, si behintzat guztizko langilegoaren langileen%85 da autonomia erkidego batean kokatutako zentroei eta Erkidego honetan eragina izanda dago, hau izapiderako trebea da del ERTE.

Zer efektu-data dute lo ERTES bere zuzeneko kausa eduki dezaten ondorioz el COVID-19?

Efektu-data bat etorri ahal izanez eskaeraren data da edo ez alarmaren estatuaren deklarazioaren datarekin, da enpresaburuak kontratuak eteteko erabakira adoptatzen duenean edo jardunaldia gutxitzeko, komunikazioan del ERTE helburu eta hasieraren data betetzeko behar dute del ERTE helburuaren hasiera eta dataren dataren komunikazio bera egin behar Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikora (SEPE) enpresa-ziurtagirian onetsi ondoren laneko agintariak.


A lo ERTE Lege EDaren argitalpena baino lehen egindakoak 8/2020 martxoaren 18ko, lotutakoak egon daitezenean con el COVID-19, izango zaie aplikazioaren araudi hau?

Si, EDaren lehen xedapen iragankorraren 2. atala – 8. legea/neurri hauek izango direla 2020 du ere aplikazioaren erasandakoei kontratu eta lanaldi-laburtzearen etenduraren prozedurek komunikatuak, baimena emandakoak edo hasitakoak, Errege Lege-dekretu honen indarrean sartzea baino lehen, cuando ondorioztatu zuzenean del COVID 19.


Enpresa batek bat aurkeztu badu ERTE barne hartzen langilegoaz gain eta, ondoren, beharrezkoa da el ERTE eragin langile gehiagoari por circunstnacias lotutakoak con el COVID-19, gehikuntza eskatu enpresa ahal du del ERTE hasieran aurkeztuta edo bat aurkeztu behar du ERTE gainerako langileek berria?

Ez da langile kopurua areagotu posiblea/erasandako batekoa batean ERTE jada aurkeztutakoa. Hori dela eta, si hasieran ez da guztizko kopurua zehaztu posiblea erasandakoen eta modua doa joatera ezartzen el ERTE, enpresak bigarren bat aurkeztu behar izango du ERTE.


Zer ematen du enpresa Alarmaren Estatuaren indarrean sartzeko unean itxitakoa bazegoen eta ezin dut lortu nire langileak sinatu aurkezpena komunikatu diedala del ERTE?

Kasu horretan edozein dokumenturen aurkezpena nahikoa izango da egiaztatu enpresak komunikazio hori egin duela, nahiz eta ez egon dadin harrera sinatuta langileek bezala, esate baterako, posta elektroniko bat.


Behar diote barne hartu en el ERTE Aldi baterako Ezintasunean dauden langileei?

Bai, zeren eta langabezia-prestazioa kobratzera emango dituzte amaitu bere aldi baterako ezintasuna. Muturreko honek pertsona langileen harremanean islatu behar izango du erasandakoak por el ERTE.

Ezohiko egoerarako agindutako arauak ez dute ezarri espezifitaterik para el ERTE langileei dagokionez jada Aldi baterako Ezintasuna egoeran daude. Hortaz, egoera honi dagokionez ezohiko ezerrak ez du prestatzen. Aldi baterako Ezintasuna egoeran langilea jada bere lan-kontratua etenda dauka. Unearen aukera honek ez du prestatzen, nahiz eta belarritakoak egon behar izango ditugun de Lanbidearen Aldi baterako Arautzearen Espedientera hartzen direla gertatuko balitz enpresetan Aldi baterako Ezintasunean langileen egoeraren inguruan arautze edo garapen bat. Enpresak mantentzen du jarraitzeko beharra erregimenean prestazio ekonomikoaren ordainketarekin ordainketa eskuordetuaren derrigorrezko lankidetzaren ondorioz Gizarte Segurantzaren kudeaketan (3.1. artikulua.a 1966ko azaroaren 25eko Aginduaren), alta medikoraino.


Langile guztiei langabezia ordainduko zaie del ERTE?

Bai, erasandako guztiek langabezia kobratu ahal izango dute, nahiz eta ez kotizatu duten beharrezko denboraldi minimoa horretarako.


Bat aurkeztu ahal da ERTE multzokatu kontratu eta lanaldi-laburtzearen etenduraren neurriak?

Si, bat aurkeztu ahal da ERTE multzokatu neurri biak.


Enpresaren langileei baja eman behar diet Gizarte Segurantzan?

Zehar lo ERTE ez baja eman behar langileei Gizarte Segurantzan, jarraitzen dutelako altaren, kasurik egin gabe, premiazko neurrien martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera, eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19 eta erregulazio arauemaileak ondorengoak, enpresak Gizarte Segurantzako kotizazioen ordainketaren kargugabetutakoa egon ahal duen.


Langileak barne batean ERTE, banan-banan langabezia-prestazioa eskatu behar dute?

Ez. Enpresak langile guztientzat langabezia-prestazioaren eskaera kolektibo bat egiten du barne en el ERTE erabiltzen Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren webean argitaratutako eredua (SEPE).


Enpresa batek bat aurkeztu bazuen ERTE produkzio-arrazoiek krisiaren hasieran eta ondoren ezinbestean, eraldatu dira aldatu ahal du el ERTE?

Ez, amore eman behar du del ERTE aurkeztutakoa eta batek ezinbesteko berria aurkeztea. Ministerioaren web ofizialetik uko egitea Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Orokorraren bidez komunikatu dela gomendatzen da.


Si langile bat egun berean medikuaren bajaren kausa eta erasandakoa egotera ematen du por bat ERTE Nori dagokio subsidioaren ordainketa edo langileari prestazioa?

Langilea medikuaren bajaren kausa egun bera berari ondorioetarako data eragina du de bat ERTE aldi baterako ezintasuna gisa prestazioaren ordainketa dagokio mutuari edo erakunde kudeatzailea con izan azala arriskua.

Koadroak laburtzen dute


Nola eragina du mediko bajako langile bati eta erasandakoa por bat ERTE jardueraren guztizko berreskuratzea?

Jardueraren pandemiaren eta berreskuratzearen eboluzioaren arabera, sortu ziren desberdin motentzat ERTES gelditasun motak, da hori dela eta bere kontratuaren guztizko etenduran langile batek osorik edota partzialki jarduera edo jardunaldia berreskuratu ahal duena bere kontratuan ezarritakoa daukana. 

Langile haientzat bere kontratuaren guztizko etendura egoeran egon daitezena edo lanaldi-laburtzearen, bajan medikoa egon daitezen eta mutuaren aldetik prestazio ekonomikoa kobratzen egon daitezen unean guztizko berreskuratzera baimena bere gelditasun mota, prestazio ekonomikoak emango du jasotzera enpresaren aldetik ordainketa eskuordetuaren erregimenean; langileak jiratuko balu guztizko etenduraren egoerara edo hasierakoa, mutuaren aldetik prestazio ekonomikoa berriz ekingo litzateke. Ahal dio ulertu talde finko etenaren antzeko bat bezala egoten bajan medikoa gelditasunaren aldietan (kanpainako asmoz hasten direna) zuzeneko ordainketaren modalitatean prestazioaren ordainketa mutuak zuzendua da eta jardueraren aldietan deiaren ostean ematen du kobratzera enpresaren aldetik ordainketa eskuordetuaren modalitatean.


Beharrezkoa da komunikazioa enpresaren aldetik al SEPE langile baten baja denboraldi medikoaren?

Si, saihesteko el SEPE jarraitu aldietan langabezia-prestazioa. Hauen abonatzen langilea hilabete amaieran, komunikazioan dago da bajan medikoa, enpresa jardueraren aldien aplikazioaren bidez certific@2, informatzeko behar du de hilabetearen egunero. Honen langilea bajan medikoa egon dadin amatasun eta ITaren egunak 04. “kodea / aitatasuna, prestazioaren ordainketaren kanpoan utzitakoak sistema”honek.


Beharrezkoa da komunikazioa enpresaren aldetik al SEPE langile baten baja denboraldi medikoaren?

Si, saihesteko el SEPE jarraitu aldietan langabezia-prestazioa. Hauen abonatzen langilea hilabete amaieran, komunikazioan dago da bajan medikoa, enpresa jardueraren aldien aplikazioaren bidez certific@2, informatzeko behar du de hilabetearen egunero. Honen langilea bajan medikoa egon dadin amatasun eta ITaren egunak 04. “kodea / aitatasuna, prestazioaren ordainketaren kanpoan utzitakoak sistema”honek.