7. errege Lege-dekretua/2020
. Honen bidez, martxoaren 12ko eragin ekonomikora erantzuteko premiazkoak neurriak hartzen dira del COVID-19

-an argitaratutakoa: 2020/03/16

Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da el Martxoaren 12ko 7/2020 Errege Lege Dekretua. Honen bidez, eragin ekonomikora erantzuteko premiazkoak neurriak hartzen dira del COVID-19 (BOE zk.. 65 DE 13-3-2020).

Nabarmentzen sartzen da:

Eremu sanitarioan

  • Osasun Ministerioari ezohiko kreditu baten ematea artatzeko Osasun Sistema Nazionalaren aparteko gastuak. Arriskuaren Funtsaren aplikazioak baimena ematen du eta 1.000 milioi euroko guztizko zenbateko batek ezohiko kreditu baten ematea Osasun Ministerioan, aurrekontuaren aplikazioa 26.09.313A.228 «Gastu sorrarazitakoak osasun publikoaren larrialdiaren deribatutako Osasun Sistema Nazionalean dagokionez el Covid-19 Espainian», finantzaketara laguntzeko aipatutako aparteko gastuen.
  • Autonomia erkidegoen kontura entregen eguneratzea efektuetara herriaren behar sanitarioetara egokitutako arreta ziurtatzeko eta dagozkion Osasun-zerbitzuen.
  • Sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalaren Legearen testu bateginaren aldaketa, uztailaren 20ko 1/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.- Honela, Gobernuak sendagai eta osasun-produktuen prezioen finkapenaren mekanismoa erregularra ahal izango du ez subjektuak medikuak aurrez agindutakora eta halaber beste produktu batzuen osasunaren babeserako beharrezkoak poblacional eman lurralde espainiarrean, erregimen orokor objetibo bat eta gardena jarraituz. Egonean ezohiko egoera sanitario bat, osasun publikoa babesteko asmoz, Sendagaien Prezioen Ministerio Arteko batzordeak sendagai eta produktuen jendaurreko salmentaren zenbateko maximoa ezarri ahal izango du a denborak aurreko paragrafoa aipatzen dena irauna ezohiko egoera hau.

Familiak eremuan

  • 2020ko pasa den martxoaren 11n ezarritakoa bezala 6/2020 Errege Lege Dekretuan,. Honen bidez, martxoaren 10eko premiazkoak erabakitako neurriak adoptatzen dira eremu ekonomikoan eta osasunaren babes publikorako, ezohiko kontsiderazioaren inguruan lan-istripura onartutako egoera bezala pertsona langileen kutsatze edo isolamenduaren aldien birusaren ondorioz COVID-19, kokatutako langileei neurri hau ere hedatzen zaie Publiko Funtzionarioen Erregimen Berezietan.

Artikulu hau transkribatzen da, bezala adierazten da 2020ko pasa den martxoaren 11n argitaratutakoa erreproduzitzera jiratzen duenez: “Objektura osasun publikoa babesteko, gogoan hartuko da, salbuespen gisa, onartutako egoera lan-istripura, esklusiboki aldi baterako ezintasunaren subsidiorako mutualismo administratiboa, aldi haiek onartzen duena kutsatze edo isolamenduaren eragindakoak por el COVID-19. Ezohiko prestazio honen iraupena kasu bietan bajako agiriak zehaztuta etorriko da isolamenduak eta dagokion alta. Gertaera eragilearen datan aurkitu den eskubidea prestazio honetara mutualistak eragin ahal izango du alta egoeran Gizarte Segurantzaren dagokion Erregimen Berezian. Gertaera eragilearen data hura. Honen izango da mutualistaren isolamendua edo gaixotasuna, gogoratzen da kalterik gabe bajako agiria data horren ondoren bidali dena”.


Sektore turistikoan

  •  Sektore honen finantzaketa lerroen handitzea.
  • Jardueraren aldiaren luzapenera babes neurriak langileen kontratu finko etenekin turismo eta merkataritzaren sektoreetan eta lotutako ostalaritza jarduera turistikora. Enpresak, dagozkienak kanpoan utzita sektore publikora, kokatutako jarduerei dedikatuak turismoaren sektoreetan eta halaber merkataritza eta ostalaritza, cuando aurkitu lotutakoak turismoaren esandako sektorera, jarduera produktiboa otsailean, sor dezaten martxoa, apirila, maiatza, ekaina eta hasi edo mantendu hilabete hauetan zehar altan izaera finko etenaren kontratuekin langileen okupazioa, 50etik hilabete hauetan hobari bat enpresako kuoten ehunekoak ezarri ahal izango dute gertakizun arruntei dagokien Gizarte Segurantzari, halaber Langabeziaren bilketa konjuntuaren kontzeptuek, FOGASA eta langile hauen Lanbide Heziketa. Artikulu honetan prestatutakoa urtarrilaren 1etik aplikazioaren izango da abenduaren 31raino 2020ko 2020ko.

Artikulu honetan araututako hobaria lurralde nazional guztian aplikazioaren izango da, Illes Balearseko eta Kanariako autonomia erkidegoetan izan ezik, otsailean zehar eta martxoa 2020ko, eta han aplikaziotik izango da, aipatutako hilabeteetan, 12/2019 Errege Lege-dekretuko 2. artikuluan ezarritako hobaria,. Honen bidez, urriaren 11ko prozeduren zabaltzearen efektuak arintzeko premiazkoak neurriak hartzen dira Thomas enpresako taldearen kaudimen-gabeziaren Cook.


Babes neurri finantzario iragankorra

  • Guztien dagokionean zerga-zorren atzerapena haiek deklarazio-likidazio eta autolikidazioak eta bere aurkezpen epe eta diru-sarrera amaitu 2020ko martxoaren 13tik eta maiatzaren 30eraino 2020ko, biak barne, data horretaraino aurkeztutako eskaerak baldintzak eta haiei biltzen dituztenean 82.2. artikulua aipatzen da.a) abenduaren 17ko 58/2003 Legeko, Orokor Zergaduna. Atzerapenaren ematerako beharrezko baldintza izango da zorduna izan pertsona edo 2019. urtean 6.010.121,04 euro baino txikiago operazioen bolumenarekin erakundea. Atzerapenaren baldintzak hurrengoak izango dira: a) epea sei hilabetetako izango da eta b) atzerapenaren lehen hiru hilabeteetan zehar berandutzearen interesak Ez dira sortuko.

Herri Administrazioen kudeaketa eraginkorrerako neurriak

  • Kontratazioaren arloan ospatu behar izango dezaten kontratu guztiak Estatuko Administrazio Orokorrak edo Eskubide publikoaren bere erakunde publiko eta erakundeak artatzeko pertsonen babesaren behar ondorioztatuak eta beste neurri batzuk Ministro Kontseiluak adoptatuak aurre egiteko al COVID-19, izango zaie aplikazioaren la larrialdiaren izapidea. 

Egiteko prestaketa kredituaren transferentziak. Gobernua, salbuespen gisa eta Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege berriaren indarrean sartzeraino, ahal izango du baimena eman aurrekontuaren sailen arteko kredituaren transferentziak artatzeko behar saihestezinak eta aurreikusitakoen kasu desberdinetan 47/2003 Legeko 52.2. artikuluan, azaroaren 26ko, Aurrekontuaren Orokorra. Hau lortzeko, Ogasun ministroak Ministro Kontseiluari proposamen egokia igoko dio.

7. Errege Lege-dekretua deskargatzea/2020