27/2020 errege Lege-dekretua
Neurri finantzarioen abuztuaren 4ko, ezohiko izaeraren eta premiazkoa, aplikagarriak toki erakundeetara

-an argitaratutakoa: 2020/09/10

1. 19/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluaren luzapena,. Honen bidez, maiatzaren 26ko osagarriak nekazal materian, neurriak hartzen dira zientzialaria, ekonomikoa, lanbide eta Gizarte Segurantzaren eta efektuak arintzeko zergadunak del COVID-19 ( Xedapen. Ad.. 8)

Kontsiderazioa lan-istripuaren kontingentzia profesional deribatutakoa bezala sufritutako gaixotasunen langileek zerbitzua osasun zentroetan uzten du edo birusaren kutsatzearen ondorioz gizarte eta osasun arlokoak SARS-CoV2, ezarriko da, birusaren kutsatzeetara SARS-CoV2 2020ko abuztuaren 1etik produzitutakoak osasun-agintarietaraino jaso aurrezaintzako neurri guztiak adoptatuas aurre egiteko eragindako krisi sanitarioari por el COVID-19, behar izango du dagokion lan-istripuaren partearen bidez kutsatzea egiaztatzen haberse erreferentziaren aldi beraren barruan bidalitakoa.”


2. 6/2020 Errege Lege-dekretuko 5. artikuluaren aldaketa,. Honen bidez, martxoaren 10eko premiazkoak erabakitako neurriak adoptatzen dira eremu ekonomikoan eta osasunaren babes publikorako (Xedapen. 10. bukaera)

«Ezohiko kontsiderazioa lan-istripura onartutako egoera bezala isolamenduaren aldien, kutsatze edo murrizketa eta han udalerriaren irteeretan izan bizilekua edo bere lantokia birusaren ondorioz pertsona langileak COVID-19.

1. Objektura babesteko osasun publikoa, gogoan hartuko dira, salbuespen gisa, onartutako egoera lan-istripura, esklusiboki Gizarte Segurantzaren sistemaren aldi baterako ezintasunaren laguntza ekonomikorako, pertsona langileen kutsatze edo isolamenduaren aldi haiek birusak eraginda COVID-19, izan ezik probatu da gaixotasunaren kutsatzea kausa esklusiboarekin uzkurtu da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 156. artikulua adierazten du hitzetan lanaren egitean, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, eta bere kasuan lan-istripu bezala kalifikatua izango da. 

Ezohiko izaera berarekin, efektuekin irteeraren murrizketaren egoeraren hasieratik edo sarrera udalerri batera, eta dagokion bajako agiriaren bidez, langile haiei babes hau hedatuko zaie ikusi derrigortutakoak a desplazarse herriaren jardueretan zerbitzuak uzteko martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuak eragina izanda ez. Honen bidez, egoeraren kudeaketarako alarmaren estatua adierazten da eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, cuando agintari eskudunak irteera mugatu gogoratu da, edo pertsonen sarrera eta han udalerriaren langile hauek izan bere bizilekua, edo eta han enpresa izan bere lantokia kasuan langilea izan bere bizilekua beste udalerri batean, eta espresuki aukera ukatua izan dakien de desplazarse agintari eskudunak, era telematikoaren bere lana ezin dute egin kausek ez enpresari egozgarriak eta honentzat bere zerbitzuak uzten dituzte edo langile berari eta ez izan eskubidea hartzeko inorra beste prestazio publiko bat.

Herriaren hitzarmenaren murrizketaren eta han langilea bere bizilekua dauka edo enpresa bere lantokia, eta joan-etorriaren aukeraren ukapena bizilekuaren udalak bidalitako ziurtagiriaren bidez egingo da edo, bere kasuan, por lantokia osasun-zerbitzu publikoaren dagokion organoaren aurrean murrizketak eragina izanda. Era telematikoaren lanaren egitearen era berean, la ezintasun enpresaren ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da edo osasun-zerbitzu publikoaren organo beraren aurrean langile autonomoen kasuan ardurapeko adierazpen bat.

Besteren konturako langileak gertatzekotan izango zezaten bizilekua lantokiari udalerri desberdinean, aurreko paragrafoan aurreikusitakoaz gain, egiaztatubehar izango da: 

  • Erroldatzearen zertifikatuaren bidez langilearen bizilekua. 
  • Langileak kokatutako zentroan bere lana garatzen du murrizketak erasandako udalerrian, enpresaren dagokion ziurtagiriaren bidez. 
  • Enpresak lantokiaren itxiera, ez burutu du enpresaren dagokion ziurtagiriaren bidez. 
  • Ezohiko prestazio honen iraupena bajako agiriak zehaztuta etorriko da eta dagokion alta.

2. Cuando agintari eskudunak gogoratu da, 463/2020 Errege-Dekretuko indarrean sartzea baino lehen, martxoaren 14ko, eta han udalerriaren irteerak edo sarrerak mugatu izan bizilekua edo. Honen izan lantokia bere zerbitzuak uzten dituzte enpresa, eta haiei besteren konturako lengile pertsonak izateko martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege-dekretuko 1. artikulua aipatzen da. Honen bidez, besteren konturako lengile pertsonentzat ordaindutako baimen berreskuragarri bat arautzen da ez utzi funtsezko zerbitzuak, testuinguruan herriaren mugikortasuna gutxitzeko asmoz borrokaren aurka el COVID-19, efektuekin bajako agiri bat bidaliko da murrizketaren hasieraren datatik eta 2020ko martxoaren 29ko efektuekin altako agiri bat.

Langile autonomo edo autonomoakizateko , 463/2020 Errege-Dekretuko indarrean sartzea baino lehen murrizketa adoptatua, martxoaren 14ko, mugatuko zezan eta han udalerriaren bere irteera izan bere bizilekua edo, beste batean bere bizilekua izaten, ikusiko sarrera mugatuta udalerrian impidiéndoles bere jardueraren egitea erabat, eskubidea prestaziora bajako agiriarekin hasiko da murrizketaren hasieraren datatik eta beraren bukaeraren orain arte iraungo du, ez ahal izanez, inola ere, iraun estatuaren bukaeraren dataren haraindian alarmaren.

Aldi baterako ezintasunaren subsidio hau soldatekin bateraezina da hubieren eskubidearekin halaber jasotakoa Gizarte Segurantzaren beste prestazio ekonomiko batera, arriskuengatiko aldi baterako ezintasun arruntak barne edo profesionalak. egoera hauetan Gizarte segurantza desberdinaren prestazioa jasoko du artikulu honetan aurreikusitako subsidiora.

Ezarritakoaren ondorioetarako el paragrafo aurreko, langilea osasun-zerbitzu publikoaren dagokion organoaren aurrean aurkeztu behar izango du, egiaztatzailearen ziurtagiria de la ez soldaten pertzepzioa.

3. Prestazio hori izateko eskubidea izango du gertaera eragilearen datan Gizarte Segurantzaren edozein erregimenetan alta-egoeran dagoen bere konturako edo besteren konturako pertsona langilea.

4. Egindako data eragilea la honetan. Honen izango da isolamendua, langilearen murrizketa edo gaixotasuna, gogoratzen ari da kalterik gabe bajako agiria data»horren ondoren bidali da.


3. Urriaren 1eko 39/2015 Legeko aldaketa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen (Xedapen. 6. bukaera)

“Lege hau "Estatuko Aldizkari Ofizialean "bere argitalpenaren urtera indarrean sartuko da.

Dena den, bereganatzeen erregistro elektronikoari buruzko aurreikuspenak, erregistro elektronikoa, erregistroa prestatutako enplegatu publikoen, puntua Administrazio eta artxibo bakarraren sarbide orokor elektronikoaren elektronikoa efektuak 2021eko apirilaren 2tik aurrera.»produzituko dituzte

 

Indar: 2020ko abuztuaren 6a.

Deskarga 27/2020 Errege Lege-dekretua