Prebentzio aholkularitza

-an argitaratutakoa: 2016/01/14

Zerbitzuak Universal Mutuaren aholkularitzaren espezializatutakoak daude en:

Ergonomia

Enpresa elkarkideek kontsultak egin ditzakete euren lan tokiak eta prozesuak ergonomikoki hobetzeko: 

 • Aholkularitza teknikoa lanpostua ergonomikoki hobetzeko.
 • Produkzio prozesuan prozesu bat, erreminta bat edo elementu baten aukera hobeagoaren inguruko orientazioa.

Zerbitzu hau eskaintzen da Prebentzio arloko Ergonomia Laborategiko Ergonomoen eskutik. Horretarako, enpresak Prebentzio teknikariarengana jotzen du edo honek premia atzematen du. Teknikariak Laborategiko Ergonomoen lankidetza koordinatzen du, aurretiko informazioa biltzeko. Enpresa bisitatuko da, esparru honetako datuak biltzeko (jarrerak, mugimenduak eta langileak egiten dituen esfortzuak), eta baldintzak simulatzen dira Ergonomia Laborategiko tailerrean eta/edo birtualki ordenagailuan. Enpresak txosten bat jasoko du egindako kontsultaren erantzunarekin.


Segurtasun kimikoa

Enpresetako arrisku prebentzioaz arduratzen direnei teknikoki laguntzea, Espainiako eta Europako produktu kimikoen inguruko araudi berria aplikatzeari dagokionez.

Jardueraren edukia eta garapena:

 • REACH aholkularitza: (CE) 1907/2006 REACH Araudia aplikatzearen inguru egindako kontsulten arreta (Substantzia Kimikoen Erregistroa, Ebaluazioa, Baimena eta Murrizketa). Merkatuan ipinitakoaren baldintzak hau Araudi ezartzen eta substantzia eta nahasteen erabileraren gizon-emakumeen osasunaren babesaren maila handiago bat bermatzeko kimikak eta ingurumenaren.
 • CLP Aholkularitza: Substantziak eta Nahasketak Sailkatzea, Etiketatzea eta Ontziratzearen inguruko (EE) 1272/2008 Araudiaren aplikazioaren inguruko kontsultetarako arreta. Araudi honek mundu mailan ezarritako bateratutako sistema Europara ekarri du, produktu kimikoen substantziak eta nahasketak sailkatzeko, etiketatzeko eta ontziratzeko. Gaur egun substantziei aplikatzen zaie 2010. urtetik eta 2015. urtean nahasketei ere nahita nahiez aplikatu behar zaie.

Alderdi psikosozialak

Aholkularitza, inguru psikosozialaren lan baldintzen eta estresa prebenitzeko banakako erreminta egokienen inguru, langileen ongizatea eta osasuna hobetzeko eta arrisku psikosozialeko faktoreen eraginpean ematen duten denbora murrizteko helburuarekin.

Enpresa elkartuek bere erakundearen alderdi psikosozialak hobetzeko kontsultak egin ahal dituzte sobera, besteak beste:

 • Aholkularitza, inguru psikosozialaren lan baldintzen inguru (funtsean, lan antolaketa eta edukia eta giza harremanak), langileen osasuna hobetzeko eta arrisku psikosozialeko faktoreen eraginpean ematen duten denbora murrizteko helburuarekin.
 • Antolaketaren ahuleziak eta indarguneak identifikatzeko aholkularitza.
 • Aholkularitza, arrisku psikosozialen ebaluazioko emaitzen inguru: lagundu bizitza osasungarrien estiloen garapena sustatzera materia psikosozialean, gomendioen inguruko orientazioen eta abar
 • Ebaluazio psikosozialeko metodoen inguruko aholkularitza.
 • Enpresari eskainitako aholkularitza, Lan Ikuskapeneko baldintzen inguru, izaera psikosozialeko arriskuei dagokienez.

Lan osasuna eta osasunaren sustapena

Enpresa elkarkideek kontsultak egin ditzakete langileen osasuna hobetzeko, lan ikuspuntutik zein osasun sustapenaren ikuspuntutik.

 • Aholkularitza teknikoa.
 • Orientazioa, enpresaren arabera aplikatu beharreko aukera desberdinen inguru, langileen osasunari dagokionez.
 • Osasunaren sustapenaren kanpainak ezartzeko aholkularitza.

Zenbaitetan eta kontsultaren arabera, diziplina anitzeko konponbidea eskaintzen da, lan osasuna, ingurumen faktoreak, ergonomia eta psikologia koordinatuz.