Kantzerigenoak eta REACH

-an argitaratutakoa: 2017/02 / 01

REACH araudia aldeko apustua egin agente kantzerigenoei erakusketaren prebentzioa. Sailkatutako substantzien erabilera kantzerigeno bezala baimen eta murrizketara pixkanaka menperatuta izango da. Aurrezaintzako neurri onena bere ordezkapena da.

-an argitaratutakoa: 2018/12/27

REACH araudia kimikak substantzia guztietarako eremu handia da Europan, arriskutsuak edo ez. REACHek substantzien erregistroa eta bere erabilerak ezartzen du, bere ebaluazioa, baimena edota murrizketa.

Bere arriskuaren arabera, bere erabilerak ahal du behar izan baimena, mugatuta egon edo guztiz debekatutakoa ere.  

Oinarrizko informazioa eta agente kimikoen erabilerari buruzko segurtasun eta osasunaren arloan baldintza nagusiak behar dute comunicarse enpresei segurtasunaren datuen fitxen bidez (FDS). Las FDS produktu kimikoen inguruko garrantzitsuago informazio iturrietako bat dira. Ebaluazio arriskutsua burutzeko behar dituzten hornitzaileek enpresaburu pertsonei informazioa erraztu behar diete, pertsona langileei informatzea eta irakastea eta arintzeko egokitutako neurriak adoptatu arriskuak.

Informazio gehiago edo substantzien inguruko zalantzak, REACH, CLP edo kontsultatu Biozidak BOTATZEN DU produktu kimikoen Europako Agentzia (:)