13.1 artikulua (30/2020 ELD). Aldi baterako etenaldiak eragindako langile autonomoentzako jardunari uzteagatiko aparteko prestazio berria, COVID-19 birusaren hedapena eusteko neurri gisa.

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

 Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

Baldintzak 

 • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar behintzat erabakien jardunari uztea ebazpen data baino lehen 30 egun natural.
 • Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea.
 • Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.

Zenbatekoa 

 • Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50a garatutako jarduerara.
 • %20a gehiago familia ugari baten kidea eta familia-unitatearen diru-sarrera bakarrak bada edo aldi horretan zehar antzekoa datoz bere etendako jardueraren.
 • Elkarrekin bizi bizileku bera batean bi edo bizikidetzaren antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutakoak kideak gehiago eskubidearekin prestazio hau, kopurua prestazio bakoitzaren%40tik izango da ez izanez aplikazioaren aurreko atalean aztertutako% 20ko el de gehikuntza.

Iraupena 

 • Hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren agintari eskudunak eta beraren jaikialdia. gogoratzen den hilabetearen azken eguna amaituko du

Kotizazioa

 • Mantendu behar dute RETAn altaren/RETA-Mar jarraitu etendako jarduera bitartean.
 • Kargugabetutakoak egongo dira de kotizatzeko beharra.
 • Jardueraren itxieraren neurria adoptatzen den exonerazioaren aldi honek hilabetearen lehen egunetik ulertzen du neurria jasotzen den hurrengo hilabetearen azken eguneraino.
 • Aldi hau gogoan hartuko da bezala kotizatutakoa eta estali prestazioa kotizazioak erakundeek hartuak izango dira.
 • Kotizazio-oinarria prestazioaren hasierako unean ezarritakoa izango da eta pertzepzioaren aldi guztian zehar mantenduko da.

Bateraezintasunak 

 • Ordainketa baten pertzepzioarekin lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa.
 • Bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin.
 • Sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda.
 • Gizarte Segurantza bateraezinaren prestazio baten pertzepzioarekin garatzen zuen jardueraren jarduerarekin (ITa, SREL, CUME).
 • Laguntzekin flotaren geldierak.

Lanaren Kooperatiben bazkide Langileak 

 • Prestazio honetara sarbide izan ahal dute prestazio honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzte.

Jardunari uzte Arruntarekin bateragarritasuna 

Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxitzen du jardunari uzte arruntak (POCATA).

Eskaera epeak

 • Hitzarmenaren indarrean sartzera lehen 15 biharamunetan edo jardueraren itxierak ebazpena.
 • Eskaera ezarritako epeaz kanpo aurkezten bada, eskubidea prestaziora eskaeraren egun bera. hasiko da
 • Ere eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, salbuespena de gobernuko agintariak jardueraren debekua, zehaztu duen hilabetearen lehen egunetik kontua kotizatzeko beharra nahiz eta ulertutako aldia sartu lehen egun hori eta eskaeraren datak ez du ulertuko bezala kotizatutakoa, ez estali prestazio hauek kotizazioak erakundeak hartuz.

Eskaeraren ebazpena 

 • Estali prestazio hauek erakundeak behin-behineko ebazpena diktatuko dute izana bidezkoa, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Behin-behineko Erabakien berrikusketa 

 • Jardueraren itxieraren neurria amaitu ondoren hasiera emango du.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak.
  • Gainera, langileak guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu behar izango ditu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia.

Aurkeztera dokumentazioa

 • Komunikazioa informatzen kideen zenbakiaren familia-unitatea integratzen dutena eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazio beraren jasotzailea izan ahal da edo algúna badu beste mota bat diru-sarrerak.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpena besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Prestazioaren jasotzaileak enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra dauka prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.

Irizpide berria jardunari uztearen ezohiko prestaziora eskubidearen inguruko erasandako autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz.


 

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak