Sasoiko langile autonomoentzat jarduerari uztearengatiko ezohiko prestazioa. 24/2020 Errege Lege Dekretuko 10. artikulua

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Prestazio berri hau ez da bateragarria arau honen 8. artikuluan arautzen den kotizazio salbuespenarekin.

Bertara sartu ahal izateko, langile autonomoak baldintza hauek bete behar ditu:

  • LAABen edo LAAB-Itsasoan gutxienez 5 hilabetez afiliatuta edo altan egotea 2018. eta 2019. urteetako martxotik urrira bitartean.
  • Erregimen Orokorrean ez egotea 120 egun baino gehiago altan edo altarekin parekatutako egoeran 2018.03.01etik 2020.03.01era bitarteko tartean.
  • Jarduerarik ez burutzea edo altan edo altarekin parekatutako egoeran ez egotea 2020ko martxotik ekainera bitarteko hilabeteetan.
  • Gizarte Segurantzako Sistematik inolako prestaziorik jaso ez jasotzea 2020ko urtarritetik ekainera bitarteko hilabeteetan, salbu eta hori bateragarria izango balitz langile autonomo gisa jarduera bat burutzearekin.
  • Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk.
  • Kotizazioen ordainketan egunean egotea. Bestela beteko zezan baldintza hau, ordainketara gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. 

Prestazioaren hasiera eta iraupena.

Prestazioaren behin-behineko onespenak 2020ko urriko hilabeteraino. eskatu ahal izango du 2020ko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta bat izango du lau hilabetetako iraupen maximoa, eskaera lehenen barruan orainaldia uztailaren hamabost egun natural. Aurkako kasuan efektuak eskaeraren aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira.

Prestazioaren kopurua.

Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%70 abonatuko da egindako jarduerak Erregimen Berezian. Ez dira izango muga aplikazioaren maximoa edo zirkunstantzien arabera minimoa autonomoaren senideak.

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak. Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira Universal Mutuak.

Bateraezintasunak.

Prestazio hau lanarekin bateraezina da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala, jarduera honek diru-sarrerak ez gainditu 23.275 euroak.

Itsasoko langileen Berezia, prestazio hau Erregimenean barne langile autonomoentzat da, gainera, laguntzen pertzepzioarekin bateraezina flotaren geldierak.

Prestazioaren berrikusketa.

2021eko urtarrilaren 31tik aurrera, behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Horretarako autonomoaren dagozkion datu zergadunak Ogasun Ministerioaren bilduko da 2020. urtearen bigarren seihilekora. Gertatzekotan datuetara sarbidea ezin izan izan obrantes zerga-administrazioetan, autonomoak Universal Mutuara eman behar izango du:

 • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
 • PFEZa zatika ordaintzearen autolikidazioari dagokion 130 ereduaren kopia, 2020ko laugarren hiruhilekokoa.

Langile autonomoak arrazoi objektiboengatik ordaindu behar badu PFEZa (131 modeloa), erreferentziako diru sarrerak ziurtatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Uko egin prestaziora.

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación, pudiendo devolver por iniciativa propia la prestación percibida sin necesidad de esperar a la reclamación correspondiente por parte de esta entidad.

 

Eskaera egiteko bete behar duzu el eskaeraren inprimakia eta bidali al postontzi administratiboa zure zentroaren hurbilago.