Urteko memoria eta txostena
2019

Atal honetan deskargatu ditzakezu Mutua Universal-en egindako azken Batzar Nagusietan aurkeztutako memoriak eta txostenak.

2019ko urteko Memoria

2019ko urteko memoria

2017ko urteko memoria

Txosten Gobernu Korporatiboaren urtekoa 2019

Aurreko urteak

Goitik beherako menuen bidez, deskargatu ditzakezu azken urteotako memoriak.