"

Urteko memoria eta txostena
2021

Atal honetan deskargatu ditzakezu Mutua Universal-en egindako azken Batzar Nagusietan aurkeztutako memoriak eta txostenak.

2021eko urteko memoria

2021eko urteko memoria

2021eko urteko memoria

2021eko Gobernu Korporatiboaren urteko txostena

Aurreko urteak

Goitik beherako menuen bidez, deskargatu ditzakezu azken urteotako memoriak.