Universal Mutua zenbakitan

-an argitaratutakoa: 2016/02/18
Universal Mutua zenbakitan

Bideo honen bidez, ezagutu Mutua Universal bereizten duten magnitude nagusiak, baita Erakundearen kudeaketaren mugarri eta datu nabarmenduak ere, 2020ko urteari dagokion ekitaldiaren itxierarako eguneratuak.

Aldi horretan, Mutua Universal-ek 1.193 milioi euroko diru-sarrerak lortu zituen kotizazio sozialen bidez; hau da, % 1,9ko igoera 2019ren aldean. Banatu beharreko lortutako emaitza negatiboa 11,58 milioi eurokoa da.

Babestutako eta atxikitako langileen kopurua 1.483.010 pertsonakoa da; elkartutako enpresena, berriz, 152.894.

Mutua Universal-en asistentzia-zentroek 999.267 bisita jaso dituzte, eta 309.052 errehabilitazio-saio egin dira haietan.