Aldi baterako ezintasunaren kudeaketaren hobekuntza

-an argitaratutakoa: 2016/02/15
Aldi baterako ezintasunaren kudeaketaren hobekuntza

Hizketakideek enpresaren premiak ezagutzeari eta aldi baterako ezintasunaren adierazleak kudeatzeari esker jarduera zehatzak behar dituzten enpresei zehazki zuzenduriko hobekuntza planak aplikatu ditzakegu, bai aldi baterako ezintasuneko indize kopuru altua dutelako eta bai bere jarduera sektorearen berezko premiak dituztelako.


Xedeak:

  • Enpresaren aldi baterako ezintasuneko uneko egoera ebaluatzea, barnean garatutako kudeaketa eta ekonomia adierazleen bidez.
  • Langileak aldi baterako ezintasunaren kudeaketan gehiago inplikatzearekin sentsibilizatzeko neurriak proposatzea.
  • Elkarrekiko konpromiso bat lortzea aldi baterako ezintasunaren hobekuntzan aldian aldiko jarraipenarekin.
  • Intzidentziaren ehunekoa gutxitzea.

Plan hauek aplikatzen dira Mutua Universal-ek eta Enpresak batera egindako lan baten bidez, funtsezko parametroak jarraitzeaz, jarduerak planifikatzeko datuak aztertzeaz eta eboluzioa errebisatzeaz eta kontrolatzeaz arduratuko diren arduradunekin.


Aldi baterako ezintsunaren kudeaketa hobetzeko planak

Aldi baterako ezintsunaren kudeaketa hobetzeko planak

Gure helburua enpresari hainbat resna eta metodologia bat eskura jartzea da, euren Jarduera plan propioa osa dezaten, aldi baterako ezintasunaren prozesuen aurrean. Horretarako, egingo dugu Neurrien plan pertsonalizatua, enpresaren ezaugarri zehatzak kontuan hartuta, eta Jarduera plan bat, 4 alderdi desberdin barne hartuta:


  • Aldi baterako ezintasuna kudeatzeko politika
  • Lan prozedurak
  • Jarduera planaren jakinarazpena
  • Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa

Nola Jarduera plana jakinaraztea enpresan eta Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa aldi baterako ezintasuna kalkulatzeko parametroak eta aldian aldiko jarraipena oinarri hartuta, Hobekuntza planak arrakastaz ezartzeko funtsezko elementuak dira.


Metodologia

Kontingentzia arruntaren aldi baterako ezintasunaren adierazleen txostena

Kudeaketa adierazleen estatistika datuak dituen txosten baten bidez (diagnostiko taldeen araberako kasuak, Bradford indizea, kostuen txostena, eta abar), enpresaren diagnostiko bat ezarriko da. 

Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa hobetzeko enpresa neurrien plana

Enpresak hartu beharreko hainbat neurri osatzen ditu. Horrez gain, Jarduera plan zehatz bat ezartzeko aukera hartzen du barne, aldi baterako ezintasun egoera kontrolatzeko prozedurekin.

Jarduera plana ezartzeko argibideak ematen dira honakoa kontuan hartuta: Zer egin behar duen langileak baja medikoa eraginez gero, enpresa eta baja medikoan dauden langileen arteko kontaktua eta elkarrizketa langilearekin lanean berriz hasi ondoren.

Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa hobetzeko plana

Hobekuntza planak honako hauek hartzen ditu barne: adierazle garrantzitsuenen laburpena, aldi baterako ezintasun egoeraren kostua, hobekuntza proposamena, diagnostikoa, proposatutako neurriak eta Neurri planaren entrega.

Informazio gehiago nahi al duzu aldi baterako ezintasunaren planaren kudeaketa hobetzeko planaren inguru?