30/2020
errege Lege-dekretua neurri sozialen irailaren 29ko lanbidearen defentsan

-an argitaratutakoa: 2020/09/30

DEFENTSAN III. HITZARMEN SOZIALA I. titulua LANBIDEAREN

 1. ALDI BATERAKO ARAUTZEAREN ESPEDIENTEEN LOTUTAKO LANBIDEAREN A LA COVID-19 Eta BERE EZOHIKO NEURRIAK (I. CAPa, 1etik 7rako artikuluak) indarreko lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteak, 8/2020 Errege Lege-dekretuko 22. artikuluan oinarritutakoak, martxoaren 17ko, urtarrilaren 31ra arte automatikoki luzatuko dira 2021eko.

 2. PERTSONA LANGILEEN BABESAREN EZOHIKO NEURRIEN (Cap. II, 8tik 12rako artikuluak). Pertsona langileen langabezia babeserako ezohiko neurri multzo batek jasotzen du, kanpainaren, helburuak ezohiko prestazioa barne pertsonentzat kontratu finko etenarekin, pertsonak barne enplegua erregulatzeko espedienteetan ez izan langabeziaren dirulaguntzen onuradunak, bateragarritasuna prestazio eta konpentsazio ekonomikoaren pasaguneko denbora lanaren erabakitako egoeretan.

II. titulua LANGILE AUTONOMOEI BABES NEURRIAK


Bi egoera arautzen dira: 

Jardueraren etendura:

Aurrera 1ean/10/20 langile autonomoak ikusi etetera derrigortutakoak bere jarduera guztiak ebazpen adoptatu baten ondorioz agintari eskudunak eustearen neurri bezala birusaren zabaltzean COVID-19, ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera eskubidea izango dute ondoren. ezartzen diren hitzetan eta baldintzetan

Baldintzak:

 1. Kide eginda egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, behintzat erabakien jardunari uztea ebazpenaren data baino lehen 30 egun natural.
 2. Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari.
  Si jardueraren etenduraren datan baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera. 

Zenbatekoa

 • dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50 garatutako jarduerak. 
 • Kopuru hau%20an areagotuko da langile autonomoak kidearen baldintza onartuta badauka familia ugari baten eta familia-unitatearen diru-sarrera bakarrak edo aldi horretan zehar antzekoa datoz bere etendako jardueraren. 
 • Antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea jardunari uztearen ezohiko prestazio honi, kopurua prestazio bakoitzaren%40tik izango da, ez izanez aplikazioaren aurreko atalean aztertutako aurreikuspena familia ugarientzat. 

Eskubide eta iraupenaren Nacimiento

Hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren agintari eskudunak eta beraren jaikialdia. gogoratzen den hilabetearen azken eguna amaituko du

Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du

Mantentze Altua eta Kotizazioaren Exonerazioa

 • Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatzen da hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da. 
 • Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa. 
 • Berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa. 
 • Aparteko prestazio hori jasotzen den epealdi osoan zehar aplika daitekeen kotizazio-oinarria prestazio horren hasieran ezarritakoa izango da. 
 • Gehieneko iraupena eta jardunari uzteagatiko aparteko prestazio horren langile onuradunak eskubide gisa izan ditzakeen kotizazioko kenkariei aplikatu beharreko baldintzak ez dira aldatuko prestazio hori jasotzeagatik. 
 • Mutua kolaboratzaileak eta IGI, GSDOri beharrezko informazioa emango diote, ezarri hau prozeduren bidez, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan.

 Bateraezintasuna

 Jasotzen dut prestazioaren bateraezina izango da con: 

 • Lan baten garapenak ordainketa baten pertzepzioa besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi LAGSen zenbatekoa.
 • Bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin
 • Sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.
 • Erregimenean barne langile autonomoak Itsasoko langileen Berezia: jardunari uzteak prestazioa gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak.

Bazkideak trabjadores lan lagunaren kooperatiben

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten haiek eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute, atal honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

Kudeaketa

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo IGIri. 

Eskaera 

Epea:

 1. Lehen 15 biharamunetarako barruan hitzarmenaren indarrean sartzera edo jardueraren itxieraren ebazpena. 
 2. Eskaera desegokia: Eskaera ezarritako epeaz kanpo aurkezten bada, eskubidea prestaziora eskaeraren eguna. hasiko da Dena den, langilea librea geratuko da de. Honen hilabetearen lehen egunetik kotizatzeko beharra gobernuko agintariak jardueraren debekua, zehaztu du nahiz eta kasu horretan aurreko aldia eskabide-datara ez du ulertuko bezala kotizatutakoa, ez estali bakoitza bere prestazioak kotizazioak erakundeak hartuz.
 3. Behin-behineko hitzarmen edo ebazpena: Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Itxieraren neurria amaituta jardueraren behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak, behar gainera kasu hauetan guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia, kudeaketaren prozedura ezartzen recaudatoria Gizarte Segurantzaren sistemaren bere hitz guztietan.

Edukia:

 Interesdunak mutua komunikatu behar izango dio edo prestazioaren erakunde kudeatzailera:

 1. Familia-unitatea integratzen duten kideak
 2. Haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da
 3. Bestearen bat badu diru-sarrera mota.

Eskaerarekin batera jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat emango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz

Erakunde kudeatzaileak aurkezpena eskatu ahal izango du de:

 1. Enpresa-ziurtagiri bat
 2. Errenta-Aitorpena

 

Diru-sarreren murriztapena

2020ko urriaren 1etik aurrera, ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera langile autonomoek sarbide izan ahal izango dituzte bete dezaten:

Baldintzak

 1. Alta emanda egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren langile autonomo bezala desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
  Dena den, si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzaileak ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para 30 egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera. 
 2. Ez arauaren laugarren xedapen gehigarrian arautzen den jardunari uztearen prestaziora eskubidea izan edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta GSLOren hurrengoak ez biltzeagatik arauan exijitutako faltaren baldintzak. 
 3. Ez bere konturako jardueratik datozen diru-sarrerak izan LAGSi 2020. ariketaren azken hiruhilekoan nagusiak. 
 4. Pairatu, 2020ko laugarren hiruhilekoan, murriztapen bat bere konturako jardueraren diru-sarreretan de behintzat diru-sarrerei dagokionez%50 habidos 2020ko lehen hiruhilekoan.
  Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020. urtearen eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos laugarren hiruhilekoan denbora berak.

Zenbatekoa 

 1. Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50eko izango da garatutako jarduerak.
 2. Dena den, antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea jardunari uztearen ezohiko prestazio honi, kopurua prestazio bakoitzaren 40tik ehunekoa izango da.

Eskubide eta iraupenaren Nacimiento 

2020ko urriaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta 4 hilabeteko iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia urriaren hamabost egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari eta bere iraupenak 2021eko urtarrilaren 31n. ezin izango du pasatu

Bateraezintasuna

Jasotzen dut prestazioaren bateraezina izango da con: 

 1. Lan baten garapenak ordainketa baten pertzepzioa besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi LAGSen zenbatekoa.
 2. Bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin
 3. Sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda.
 4. Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.
 5. Erregimenean barne langile autonomoak Itsasoko langileen Berezia: jardunari uzteak prestazioa gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak.

Mantentze Altua eta Kotizazioaren Exonerazioa 

 • Prestazioaren pertzepzioaren denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. 
 • Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa. 
 • Berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa. 
 • Aparteko prestazio hori jasotzen den epealdi osoan zehar aplika daitekeen kotizazio-oinarria prestazio horren hasieran ezarritakoa izango da. 
 • Gehieneko iraupena eta jardunari uzteagatiko aparteko prestazio horren langile onuradunak eskubide gisa izan ditzakeen kotizazioko kenkariei aplikatu beharreko baldintzak ez dira aldatuko prestazio hori jasotzeagatik.
 •  Mutua kolaboratzaileak eta IGI, GSDOri beharrezko informazioa emango diote, ezarri hau prozeduren bidez, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan. 
 • Jason prestazio hau langile autonomoak eta ez egongo kotizatzen jardunari uzteak kotizatzera derrigortutakoak etorriko dira kontzeptu honek amaitu prestazioaren pertzepzioa. hurrengo hilabetetik aurrera

Iraungitzea

Eskubidea iraungiko da a la prestazio hau si beraren pertzepzioan zehar prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak biltzen dira laugarren xedapen gehigarrian aztertutako jardunari uztearen arau honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta interesdunari doen eskubidearen kalterik gabe GSLOren hurrengoak dagokion prestazioa eskatzera.

Lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki badute eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute ezarritako hitzetan, atal honen baldintzak. biltzen dituztenean

Kudeaketa 

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo IGIri.

Eskaera

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. 

Eskaerarekin batera jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat emango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz 

Erakunde kudeatzaileak aurkezpena eskatu ahal izango du de:

 1. Enpresa-ziurtagiri bat
 2. Errenta-Aitorpena

Prestazioa eskatzeko unerako, interesdunak mutua komunikatu behar izango dio edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo algúna badute beste mota bat diru-sarrerak.

Behin-behineko berrikusketa adoptatuak 

1. 2021eko martxoaren 1etik aurrera erabaki provisionales.Para guztiak gainbegiratu burutuko da hau Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak, izanean interesdunen adostasuna, edo IGI bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren urteari dagozkion datu zergadunak langile autonomoen 2020.

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo IGI ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote:

 • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
 • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) 2020. urtearen.
 • Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo eta han enpresen ziurtatutakoa idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak.
 • Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.

2. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak.

Horretarako erakunde trebea prestazioaren onespenerako kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean
Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, GSDOk belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.

Uko egin edo itzultzea 

Atal honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: 

 • Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
 • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Sasoiko langile definizioa

Agindu honen efektuetara langile autonomo haiek sasoiko langileak dira azken bi urteetan zehar eta bere lan bakarra Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian garatu zedin ekainean zehar Marren abendura.

Gogoan hartuko da langile autonomoak lan bakar bat abendura ekainean zehar garatu duela 2018ko eta 2019 cuando, altaren estatua ondasunaren gizarte segurantzaren erregimen batean besteren konturako langile bezala, alta hau ez gainditu bi urte horietan zehar 120 egunak.

Baldintzak 

 • Langile Autonomoen erregimen Berezian kotizatutakoa eta altaren estatua egon edo Marren Langileen Erregimen berezian langile autonomo bezala zehar behintzat hilabeteen artean urte bakoitzaren ekainetik abendura ulertutako aldian lau hilabete 2018 eta 2019.
 • Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren ulertutako aldian zehar 120 egun baino gehiago sartu 2018ko ekainaren 1ean eta 2020ko uztailaren 31n.
 • No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
 • Ez egon urtarrilean zehar Gizarte Segurantzaren sistemetako bat jasotako prestazioa 2020ko ekainera, izan ezik bera kanpoan jarduera baten ariketarekin bateragarria langile autonomo bezala.
 • Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk.
 • Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

Zenbatekoa

70era baliokidea izango zaie por% dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

Nacimiento eta iraupena

2020ko urriaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta 4 hilabeteko iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia urriaren hamabost egun natural. Aurkako kasuan efektuak eskaeraren aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira.

Mantentzea, alta, ez kotizatzeko betebeharra

 1. Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak. 
 2. Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

Bateraezintasuna

Bateraezina izango da con: 

 1. Lana besteren kontura
 2. Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala.
 3. Bere konturako lanarekin
 4. Sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso 2020. urtean zehar gainditu 23.275 euroak.
 5. Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak laguntzen pertzepzioarekin gainera bateraezina izango da flotaren geldierak.

Lan lagunaren bazkide langile kooperatiboak

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea izango dute, baldintza beretan, ezohiko prestazio honi, ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

Kudeaketa

 • Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo IGIri.
 • Artikulu honetan araututako prestazioaren onespenak noiznahi eskatu ahal izango du ulertutako aldian zehar 2021eko urtarrileko arauaren eta hilabetearen indarrean sartzearen artean. 
 • Erakunde kudeatzaileak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Behin-behineko berrikusketa adoptatuak

1. 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko
erabaki guztiak Horretarako gainbegiratu burutuko da Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak, izanean interesdunen adostasuna, edo IGI bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren urteari dagozkion datu zergadunak langile autonomoen 2020.
Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo IGI ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote: 

 • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
 • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) 2020. urtearen.
 • Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo eta han enpresen ziurtatutakoa idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak.
 • Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.

2. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak.

Horretarako erakunde trebea prestazioaren onespenerako kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, GSDOk belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.

Uko egin edo itzultzea

Atal honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: 

 • Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
 • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Langile autonomoak etorriko jasotzen arau honen indarrean sartzera aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan, neurri sozialen ekainaren 26ko lan autonomoaren lanbide eta babesaren indarberritzearen eta sektore industrialaren lehiakortasunaren jarraitu ahal izango dute jasotzen urtarrilaren 31ra arte 2021eko, cuando 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar ezarri ziren mantendu baldintzak bere ematerako.

Halaber, langile autonomoak ez jaso 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar prestazio hau aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute GSLOren 327. artikuluan, bilduenean ataletan ezarritako baldintzak a), b), d) eta eta) arauaren 330.1. artikuluaren eta jaso ekainaren 30era arte, aurreikusitako jardunari uzteak ezohiko prestazioa 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19. 

Baldintzak

Prestazioaren luzapen honetara sarbidea edo, bere kasuan, prestaziora bat egiaztatzea exijituko du murriztapena fakturazioan 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75 eta halaber ez egon lortutakoa 2020ko adierazitako hiruhilekoan zehar 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk.

Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán laugarren hiruhilekoaren etekin garbiak, ez hileko 1.939,58 euro pasatu ahal izanez.

Frekuentzia txikiko langile autonomoak bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, prestazioak betetzea eskatzeko unerako egiaztatu behar izango ditu laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren hartutakoak eduki ditzaten. Horretarako ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten. 

Iraupena

Prestazio honek ahal izango du jaso gehienez urtarrilaren 31ra arte 2021eko, langilea izan eskubidea GSLOren 338. artikuluan ezarritako hitzetan berari.

Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que a 31 de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad reconocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.

2021eko urtarrilaren 31tik aurrera bakarrik jarraitu ahal izango da jasotzen jardunari uztearen prestazio hau GSLOren 330. artikuluaren baldintza guztiak biltzen badira 

Onespena

Onespena prestaziora mutua kolaboratzaileek burutuko da edo behin-behinekorekin IGI 2020ko urriaren 1eko efektuekin urriaren 15a baino lehen, eskatzen bada edo efektuarekin hurrengo egunetik beste kasu batean eskaerara, martxoaren 1etik aurrera erregularizatutakoa izan behar 2021eko. 

Datu zergadunak

2021eko martxoaren 1etik aurrera, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak, izanean eskaeran emandako interesdunen adostasuna, edo IGI bilduko zezaten 2019. ariketen datu zergadunak Ogasun Ministerioaren eta jarraipen eta kontrolerako beharrezko 2020 onartutako prestazioen.

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo IGI ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 • Balio erantsiaren gaineko Zergaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia (BEZa), 2019. urteen laugarren hiruhilekoaren deklarazioei dagokion eta 2020.
 • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) bigarrenaren eta 2019. urteen laugarren hiruhilekoa eta 2020, efektuetara de zehaztu ahal izan urte horien laugarren hiruhilekoa. da
 • Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute edo balio izan agindu honetan exijitutako diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat. 

Prestazio okerrak

Datuak egiaztatuta entitate laguntzaileak edo prestazioaren onespenerako kudeatzaile trebea, gainditu agindu honetan ezarritako diru-sarreren mugak langile autonomo haiek jasotako prestazioak erreklamazioa egin burutuko da, edo ez egiaztatu fakturazioan 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar murriztapen bat de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez ehuneko 75a.

Erreklamaziorako erakunde trebea ezarriko zezan egin behar izango duten eskatutako kopuruen sarrera-data interesik gabe edo gainordaina.
Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, GSDOk belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita. 

Kotizazioak

Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioak, GSDOn kotizazio guztiak sartu behar izango du dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen.

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langileari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, GSLOren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz. 

Behin betiko gelditzea jarduera

En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomarán de manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad, a estos efectos el cálculo se hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. 

Uko egin edo itzultzea

Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: 

 • Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
 • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora. 

Bateragarritasuna

Jardunari uztearen prestazioak lanarekin bateragarria izan ahal izango du besteren kontura, kasu horretan baldintza aplikagarriak izanez hurrengoak: 

 • Bere konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren kontura lanetik datozen diru-sarrerek ezin izango du gainditu 2,2 aldiz lanbide arteko soldata minimoa. Zenbaketa honen erabakian, diru-sarrerak besteren kontura lanetik datozen ez lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa 1,25 aldiz gaindituko dituzte.
 • Prestazioaren kopurua jardueraren arabera dagokion kotizazio-oinarri minimoaren%50 izango da.
 • Eskaerarekin batera besteren kontura lanaren ondorioz jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat emango da, enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko doen betebeharraren kalterik gabe prestazioaren erakunde kudeatzailera.

GIZARTE SEGURANTZAREN LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINAREN aldaketa, URRIAREN 30eko 8/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. Hirugarren azken xedapena.

Gizarte Segurantzaren kotizatu gabeko prestazioen arloan aldaketak sartzen dira.

 

INDARRA: 2020ko irailaren 30a