18/2020
errege Lege-dekretua Neurri sozialen maiatzaren 12ko lanbidearen defentsan.

-an argitaratutakoa: 2020/05/13

Lanpostuen babesean sakontzen duten Errege Lege-dekretuak neurri multzo bat jasotzen du jada aurreko Errege-Dekretuetan hasitakoa legeak, krisi sanitarioaren intzidentziaren hasieratik onetsitakoak de la COVID 19.

ERTE

  1. Luzatu lo ERTE 2020ko ekainaren 30era arte ezinbestekoa enpresa haientzat ezinbesteko kausek bere jarduera ezin dutena berriz ekin. 
  2. Berreskuratu ahal duten enpresak partzialki bere jarduerak pertsona langileen eranstea, burutu ahal izango dute erasandakoak por ERTE, lanaldi-laburtzearen hitzetan doikuntzak gailentzen. 
  3. Enpresek laneko agintariari guztizko uko egitea komunikatu behar izango diote, bere kasuan, al ERTE hamabost egunetako epe batean eta al SEPE pertsona langileen datuetan aldaketak barne espediente horietan. 
  4. Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko seigarren Xedapen gehigarria aldatzen da, lanbidearen mantentzearen konpromisoa bermatzen duena, enpresen aldetik, datatik sei hilabetetako epe batean bere jardueraren berrekitearen, ulertzen honegatik berriz sartzea erasandako pertsonen benetako lanera espedienteak, ere hau izan partziala edo bakarrik eragin langilegoaz gain. 
  5. Enpresak eta erakundeak bere zerga-egoitza paradisu fiskaletan eduki dezaten luzapenera ezin izango dute hartu de lo ERTE ezinbestekoa. 
  6. Enpresak eta erakundeak hartu luzapenaren deribatutako onuretara de lo ERTE ezinbestekoak ariketa fiskalean zehar dibidenduen banaketa ezin izango dute burutu aplikazioari dagokion de lo ERTE, izan ezik ezarritako exonerazioari dagokion zatia itzultzen badute Gizarte Segurantzaren kuotetara.

Gizarte Segurantzari kuoten exonerazioa

  1. Gizarte Segurantzari kuoten exonerazioa mantentzen zaio enpresentzat jarraitzen dutena en ERTE guztizko ezinbestearen, exonerazioa enpresentzat%75eko izango dena de 50 edo langileak gehiago. 
  1. Enpresa murgilduentzat batean ERTE ezinbesteko partziala tarte desberdinak ezartzen dira:
    • Langileentzat bere jarduera exonerazioak berriz ekiten dutena maiatzean%85eko izango da eta ekainean%70eko (enpresak con 50 langile baino gutxiago 2020ko otsailaren 29an).
    • Enpresetan de 50 edo langileak gehiago salbuespenak%60 maiatzean eta%45 ekainean. lortuko du
    • Langileei dagokionez jarraitzen dutena bere etendako jarduerekin, batean ERTE ezinbeste partzialaren, exonerazioa%60tik izango da, maiatzean, eta ekainean%45eko (enpresak con 50 langile baino gutxiago) eta maiatzean%45eko eta ekainean%30eko (enpresak de 50 edo langileak gehiago).

Laneko jarraipen-batzorde tripartitoa

Prozesuaren laneko Jarraipen-batzorde tripartito bat uste izan da de desconfinamiento, pertsonek integratuta egongo dena Lan Ministerio eta Gizarte Ekonomiagatik xede horretarako hautatutak, Sarreraren Ministerioa, Gizarte Segurantza eta Migrazioak, EEEK, CEPYME, eta erakunde sindikal adierazgarriak, CC.OO. eta UGT.


Errege lege-dekretuaren aldaketa 8/martxoaren 17a 2020 premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del covid-19

24.1. artikulua:

 «1. Kontratu eta lanaldi-laburtzearen etenduraren espedienteetan aldi baterako ezinbestean oinarriturik baimena emandakoak lotutakoa al COVID-19 22. artikuluan definitutakoa, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak enpresako ekarpenaren ordainketaren enpresa kargugabetuko dio artikuluan aurreikusitakoa Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 273.2, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita eta halaber del bilketa konjuntuaren kontzeptuek kuotei buruzko, martxoan zehar eta apirila 2020ko, cuando, 2020ko otsailaren 29an, izango zezan 50 pertsona baino gutxiago langileak, edo besteren konturako lengile pertsonei onartutakoak, Gizarte Segurantzan alta egoeran. Enpresak 50 pertsona izango balitu langileak, edo besteren konturako lengile pertsonei onartutakoak, edo gehiago, Gizarte Segurantzan alta egoeran, exonerazioa de kotizatzeko beharra lortuko du enpresako ekarpenaren%75ean.»

 

24.5. artikulua (atal berria)

 «5. Artikulu honetan araututako exonerazioak Gizarte Segurantzaren aurrekontuen kontura izango dira gertakizun arruntei dagokien enpresako ekarpenaren kasuan, de las kontingentzia profesionalengatik enpresako ekarpenaren kasuan mutua kolaboratzaileak, enpresako ekarpenaren kasuan Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren langabeziarako eta lanbide heziketak eta ekarpenen kasuan Soldatak Bermatzeko Funtsaren bere prestazioak finantzatzen dituztena.»

 

Seigarren xedapen gehigarria. Lanbidearen babesa.

 «1. Aurreikusitako lan-eremuan ezohiko neurriak errege lege-dekretu honen 22. artikuluan enpresaren konpromisora subjektuak egongo dira sei hilabetetako epean zehar lanbidea mantentzeko jardueraren berrekitearen datatik, ulertzen honegatik berriz sartzea erasandako pertsonen benetako lanera espedienteak, ere hau izan partziala edo bakarrik eragin langilegoaz gain.

Konpromiso honek ulertuko du betegabekoa edozeinen kontratuen kaleratzea edo suntsipena gertatzen bada espediente hauek erasandako pertsonak.

Ez da gogoan hartuko konpromisoa betegabeko esandakoa lan-kontratua deklaratutako diziplina bidez kaleratzeak iraungi denean bidezkoa bezala, dimisioa, heriotza, erretiroa edo ezintasun iraunkor osoa, erabatekoa edo pertsona langilearen baliaezintasun handia, edo pertsonen deiaren helburuak aldizkako kontratu finkoarekin, hau ez pentsatu kaleratze bat beraren etenaldi bat baizik. Bereziki, aldi baterako kontratuen kasuan lanbidearen mantentzearen konpromisoak ez du ulertuko betegabekoa kontratua bukaerak iraungi denean komenita denboraren edo obraren egitea edo bere objektua osatzen duen zerbitzua edo osterantzean kontratazioaren objektu jarduera berehala egin ahal du.

Lanbidearen mantentzearen konpromiso hau sektore desberdinen ezaugarri zehatzak kontuan hartuta balioetsiko da eta laneko araudi aplikagarria, kontuan hartuta, bereziki, alta aldakortasun bat aurkezten duten enpresa haien espezifitateak edo lanbidearen urtaroko izatea.

Mantentzearen konpromisoa aplikazioaren ez da izango enpresa haietan lanbidearen. Hauen bildu 22/2003 Legeko 5.2. artikuluaren hitzetan hartzekodunen lehiaketaren arrisku bat, uztailaren 9ko, Concursal.

Konpromiso hau ez betetzen duten enpresak eta bere ordainketaren kotizazioen zenbateko guztiak berriz integratu behar izango dute kargugabetuak izan ziren, gainordainarekin eta dagozkion berandutzearen interesak, arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias Gizarte Segurantzaren arloan, egiaztatu ez betetzea Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren xede horretarako aurretiko jarduerak eta zehaztu berriz integratzera kopuruak.»


Martxoaren 27ko 9/2020 errege lege-dekretuko aldaketa. Honen bidez, osagarriak neurriak hartzen dira, lan-eremuan, deribatutako efektuak arintzeko del covid-19.

Azken xedapenaren aldaketa hirugarrena. Indarrean sartzea eta indarraldia.

 «Errege lege-dekretu hau bere argitalpenaren egun bera indarrean sartuko da en el " Estatuko Aldizkari Ofiziala ", estatuan zehar bere indarraldia mantentzen dekretatutako alarmaren martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuak, eta bere luzapen posibleak.

2. artikuluak eta 5 2020ko ekainaren 30era arte bere indarraldia mantenduko dute