Berrikuntzak ERTE’s Lege EDak sartuta 30/irailaren 29ko 2020

-an argitaratutakoa: 2020/04/01

1. artikulua. Luzapen automatikoa de lo ERTE ezinbestekoa

Arautzearen Espedienteak emporal lanbidearen (ERTE) ezinbestekoa 22. artikuluan araututakoak. 8/2020 Errege Lege Dekretuako eta 30/2020 Errege Lege Dekretuako indarrean sarrera-datara, irailaren 29an automatikoki luzatutakoak geratzen dira.

Alderdi garrantzitsuak :

 • Baino lehen 20.10.2020ak Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren aurrean egin behar izango dute (SEPE) bere langileentzat langabeziaren dirulaguntzen eskaera kolektibo berri bat.
 • Lanbidearen babesa: enpresak luza dezaten lo ERTE eta mesede egin kuoten exonerazioen mantentzera derrigortutakoak geratuko dira sei hilabeteetan zehar lanbidearen bolumena gehiago.
 • Kuoten exonerazioak: luzapen automatikoa del ERTE ez dakar egitea kuoten exonerazioak ezartzen.

Aldi baterako arautzearen espedienteak de mpleo exonerazioekin ezinbestekoa: eta bere jarduera enpresa haientzat kokatuta dago barruan 30 / 2020 Errege Lege Dekretuako eranskina, jasotzen duen 42 jarduerak de irailaren 29an, edo balioaren katearen kideak dira edo enpresaren zeharbidez saltzaileak eta bere Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (CNAE) estaldura-tasa altuaren jarduera bezala da por lo ERTE eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa.


2. artikulua.- Lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteak eragozpenak edo jardueraren mugak

Del ERTE araututako berragertzeak ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretuan, oinarri bezala hartzen da para bi berri motak ERTE:

2.1.ERTE eragozpenak

Edozein sektoreren enpresei aplikagarria edo ikusi batzuetan bere jardueraren garapena eragotzita jarduera bere lantokien, murrizketa berrien ondorioz edo euste sanitarioen neurriak adoptatuak aurrera 01.10.2020ak, lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente baten baimendu ondoren.

 

2.2 ERTE mugek ezinbestea

Edozein sektoreren enpresei aplikagarria edo ikusi mugatuta jarduera bere jardueraren normaldutako garapena (edukieraren murriztapenaren adibidea), murrizketa berrien ondorioz edo euste sanitarioen neurriak adoptatuak aurrera 01.10.2020ak, lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente baten baimendu ondoren.


3. artikulua. Lo ERTE ETOP (arrazoi ekonomikoak, teknikak, antolatzaileak eta lotutako ekoizpenaren a la COVID-19).

 • Indarrekoak baino lehen 30.09.2020ak

  Lesek aplikagarriak izanez jarraituko du bukaera komunikazioan aurreikusitako hitzetan eta berean aipatutako hitzeraino, dena den, luzapena sartuko da de bat ERTE ETOP amaitu 30/2020 Errege Lege Dekretuako indarraldian zehar, aldian horretarako hitzarmena lortu denean kontsulten. Luzapena ez da automatikoa eta hasierako espedientearen bukaera komunikazioaren laneko agintari hartzailearen aurrean enplegu-erregulazioaren aldi baterako espedientea tramitatua izan behar izango da.

 • Hasitakoak desde 30.09.2020 ere 31.01.2021ak, 8/2020 Errege Lege Dekretuako 23. artikulua aplikazioaren izango zaie, martxoaren 17an hurrengo espezialitateekin

  Izapidea de bat ERTE ETOP indarrekoa egon dadin bitartean hasi ahal izango du bat ERTE ezinbestekoa (30/2020 Errege Lege Dekretuako 1. artikuluan prestatutakoaren arabera, irailaren 29an).

  Cuando hasi izapidea de bat ERTE ETOP bukaeraren ostean de bat ERTE ezinbestekoa, ondorioetarako data del ERTE ETOP retrotraerán bukaerara del ERTE ezinbestekoa.

 • Exonerazioak

  Lo ERTE ETOP hasitakoak desde 30.09.2020ak ere 31.02.2021ak, bakarrik exonerazioak izango dituzte enpresa pasatu bada de bat ERTE ezinbestekoa a bat ERTE ETOP eta eta bere jarduera CNAEren kodeen batean sailkatu da - Errege Lege Dekretuaren eranskinean jasotako 09 30/irailaren 30a 2020 Eskubidea exonerazioetara ere izango dute katearen saltzaile edo kideak bezala kalifikatuak izan enpresak balioaren, eta, era berean, pasatu lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente batetik ezinbesteko kausek bati arrazoi ekonomikoek, teknikak, antolatzaileak edo ekoizpenaren.


Lehen xedapen gehigarria. Estaldura-tasa altu batekin sektoreetara enpresa dagozkienak lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteek eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa bat

Enpresa dagozkien haientzat kotizazioaren arloan onura batzuk ezartzen dira 30/2020 Errege Lege Dekretuako eranskinaren arabera, sektoreetara irailaren 29ko estaldura-tasa altuarekin de ERTE eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa, kuoten exonerazio hau ere balioaren katearen kideak diren enpresei ezartzen zaie edo saltzaileak zeharbidez aipatutako enpresen sektore bezala jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasaren.

Balioaren katearen kide enpresak edo enpresen zeharbidez saltzaileak eta bere CNAE Errege Lege Dekretua honen eranskinean jasota dago:

Balioaren katearen kide enpresak dira edo enpresen zeharbidez saltzaileak eta bere CNAE Errege Lege Dekretua honen eranskinean jasota dago, 2019. urtean zehar eta bere fakturazioa haiek, sortu dadin en behintzat%50a, zuzeneko eraren egindako operazioetan enpresekin edota bere benetako jarduera garatutakoaren zeharbidez menpe egon hain zuzen enpresek kodeetan barne Errege Lege Dekretua honen eranskinaren CNAE.

Saltzaile enpresaren deklarazioaren eskaera edo balioaren katearen kideak egunen artean aurkeztua izan behar izango da 5 eta 2020ko urriaren 19a eta izapidetuko da eta konponduko du hurrengo prozeduraren arabera:

 • Prozedura enpresaren eskaeraren bidez hasiko da laneko agintariaren aurrean aldi baterako arautzearen espedientearen berariazko edo isilbidezko ebazpena diktatu du luzatutako lanbidearen, eta honi txosten batetik lagunduko da edo konkurrentziaren memoria esplikatzailea, eta bere kasuan, dagokion dokumentazio egiaztatzailearen. Enpresak bere eskaera jakinarazi beharko die pertsona langileei eta aurreko txostena eta egiaztatzeko dokumentazio helarazi beharko du, existituz gero, horien ordezkaritzara.
 • Laneko agintariaren ebazpena kontatzera bost egunen buruan diktatuko da eskaeraren aurkezpenetik, aurretiko eskaera Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren txostenaren, eta balioaren katearen kide enpresaren baldintza egiaztatzera mugatu behar izango du edo saltzailea zeharbidez, xedapen gehigarri honek definitutako hitzetan. Epea pasatuta esandakoa gabe berariazko ebazpena, enpresa berriz erori duena ahal izango du ulertu estimatutakoa isiltasun administratiboak aurkeztutako eskaera.
 • Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren txostena bost egunetako epe luzaezinean. hustuko da

Izapideak aurrean el SEPE (alderdi garrantzitsuak):

Aurrera 01.10.2020ak bai berrientzat ERTE (eta handik aurrera lehen 15 lanegunetan zehar baimena eman el ERTE edota ebazpen baieslearen ostean isiltasun administratiboak) moduko lo ERTE luzatutakoak jada indarrekoak (baino lehen 20.10.2020ak), bai hauek kuoten exoneraziora sarbidea badute edo ez, egin behar da prestazioen eskaera kolektiboa aurrean el SEPE (horretarako prestatutako langilegoan eta erakunde honen web orrian eskuragarria) Egoitzaren bidez Elektronika del SEPE. Da garrantzitsua izapide hau pertsona langileek langabeziaren dirulaguntzak kobratu ahal dituzten.

Baja langabeziaren dirulaguntzetan: langileen langabezia prestazioan bajaren komunikazioa bai aldi baterakoa bai behin betikoa, komunikazioaren XML fitxategiaren bidez komunikatuko da jardueraren aldien. Excel fitxategiaren bidez baja komunikatu bada edo beste batetik erdia eta el SEPE pertsona langileei prestazioa abonatzen jarraitzen die, langilegoaren bidez berriro ere ikasi ahal da jardueraren aldien.

Jardueraren aldien langilegoa: hilabete amaieran (1etik hilabete bakoitzeko 20ra) langileen jardueraren aldiekin langilegoa bidali behar izango da; haientzat baja langabezia-prestazioan eragin dutena berreskuratutako ondasunak bere kontratuan ezarritakoa zuten erabat jardunaldia, ez behar da informatu jardueraren langilegoan arte ez jiratu erasandakoak egotera por ERTE.

Uneko hilabetean hilabete horretan zehar langilego langilearen jardueraren informazioa dauka badute, ahal diote informatu hilabete horretan benetakoan eta ere bi txantiloi hilabete berean onartzen dira (adibideak ahal dut informatu hilabete amaieran aurreko hilabetearen jardueraren eta edukiko duten jardueraren beste langilego batean uneko hilabetearen informazio hau badut).


Jardueraren egunen kalkuluak errazteko eta bidali behar izango den XML fitxategia sortu bidez el certific@2, el SEPE xedapenera bere web orrian laguntzaren laguntzaile batek. jartzen du


Sorgailu hau kontratuak pertsona langilea daukan jardunaldi ohikoaren orduak kontuan izaten ditu XMLek,, egunero orduak adierazten lan eginda ez, guztizko egunen emaitza ematen du de EZ langabeziaren egunak diren JARDUERA prestazio bezala ordainduko duena el SEPE.

Egutegian eta lan-ordutegian aldaketen komunikazioa: enpresek aurretiaz komunikatu behar izango dute ikuskatzaile jokaerarentzat, aldaketak egutegian eta lan-ordutegian (298. artikulua TRLGSS eta MA ESS 982/2013), bidaltzen den informazioa da al SEPE bere egoitza elektronikoaren bidez baina Lanaren Ikuskapenerako zuzendutako informazioa da, bisiten aurrean informazio honekin enpresei egiaztatu ahal dute zer langile ordutegiak eta egutegiak behar dute egoteko lantokian. 

Garrantzitsua: ekainaren, 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretua baino lehen, aldaketa bakoitzak enpresek bajan komunikazioaren langilegoa, eskaera kolektiboa komunikatu behar zuten prestazioen eta jardueraren aldien langilegoa.

Ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretuaren ostean, aldaketa bakarrik bakoitzak jardueraren aldien langilegoaren bidalketa behar da.


Gizarte Segurantzari kotizatzeko salbuespenak turismoa, ostalaritza eta merkataritzako enpresetan (COVID-19)

ELDean barne informazio garrantzitsua batzen dugu 36/2020 eta sare berrien buletina 21/2020, turismo, ostalaritza eta merkataritzaren sektoreei dagokionez.