Berrikuntzak ERTE’s Lege EDak sartuta 30/irailaren 29ko 2020

-an argitaratutakoa: 2020/04/01

1. artikulua. Luzapen automatikoa de lo ERTES ezinbesteko Arazoen Ondorioz

Lo ERTES 22. artikuluan ezinbesteko Arazoen Ondorioz araututak. Lege EDaren 8/2020 eta Lege EDaren indarrean sarrera-datara 30/2020, irailaren 29an automatikoki luzatutakoak geratzen dira.

Alderdi garrantzitsuak :

 • Baino lehen 20.10.2020ak egin behar izango dute aurrean el SEPE bere langileentzat langabeziaren dirulaguntzen eskaera kolektibo berri bat.
 • Lanbidearen babesa : Enpresak luza dezaten lo ERTES eta mesede egin kuoten exonerazioen mantentzera derrigortutakoak geratuko dira sei hilabeteetan zehar lanbidearen bolumena gehiago.
 • Kuoten exonerazioak: luzapen automatikoa del ERTE ez dakar egitea kuoten exonerazioak ezartzen.

ERTES exonerazioekin ezinbestekoa:eta bere jarduera enpresa haientzat kokatuta dago barruan Lege EDaren eranskina jasotzen duen 42 jarduerak 30 / 2020, de irailaren 29an, edo balioaren katearen kideak dira edo enpresaren zeharbidez saltzaileak eta bere CNAE estaldura-tasa altuaren jarduera bezala da por Ertes eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa.


2. artikulua.- Lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteak eragozpenak edo jardueraren mugak.

Del ERTE araututako berragertzeak Lege EDean 24/ekainaren 26ko 2020, oinarri bezala hartzen da para bi berri motak ERTE:

2.1.Erte eragozpenak:

Edozein sektoreren enpresei aplikagarria edo ikusi batzuetan bere jardueraren garapena eragotzita jarduera bere lantokien, murrizketa berrien ondorioz edo euste sanitarioen neurriak adoptatuak aurrera 01.10.2020ak, lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente baten baimendu ondoren.

 

2.2 Erte mugek ezinbestea:

Edozein sektoreren enpresei aplikagarria edo ikusi mugatuta jarduera bere jardueraren normaldutako garapena (edukieraren murriztapenaren adibidea), murrizketa berrien ondorioz edo euste sanitarioen neurriak adoptatuak aurrera 01.10.2020ak, lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente baten baimendu ondoren.


3. artikulua. Ertes ETOP (arrazoi ekonomikoak, teknikak, antolatzaileak eta lotutako ekoizpenaren a la COVID 19).

 • Indarrekoak baino lehen 30.09.2020ak:

  Lesek aplikagarriak izanez jarraituko du bukaera komunikazioan aurreikusitako hitzetan eta berean aipatutako hitzeraino, dena den, luzapena sartuko da de bat Erte ETOP amaitu Lege EDaren indarraldian zehar 30/2020, aldian horretarako hitzarmena lortu denean kontsulten. Luzapena ez da automatikoa eta hasierako espedientearen bukaera komunikazioaren laneko agintari hartzailearen aurrean enplegu-erregulazioaren aldi baterako espedientea tramitatua izan behar izango da.

 • Hasitakoak desde 30.09.2020 ere 31.01.2021ak, Lege EDaren 23. artikulua aplikazioaren izango zaie 8/2020, martxoaren 17an hurrengo espezialitateekin

  Izapidea de bat Erte ETOP indarrekoa egon dadin bitartean hasi ahal izango du bat Erte ezinbestekoa (Lege EDaren 1. artikuluan prestatutakoaren arabera 30/2020, irailaren 29an).

  Cuando hasi izapidea de bat Erte ETOP bukaeraren ostean de bat Erte ezinbestekoa, ondorioetarako data del Erte Etop retrotraerán bukaerara del Erte ezinbestekoa.

 • Exonerazioak

  Lo Ertes ETOPs hasitakoak desde 30.09.2020ak ere 31.02.2021ak, bakarrik exonerazioak izango dituzte enpresa pasatu bada de bat Erte ezinbestekoa a bat Erte Etop eta eta bere jarduera CNAEren kodeen batean sailkatu da - Lege EDaren eranskinean jasotako 09 30/irailaren 30a 2020 Eskubidea exonerazioetara ere izango dute katearen saltzaile edo kideak bezala kalifikatuak izan enpresak balioaren, eta, era berean, pasatu lanbidearen aldi baterako arautzearen espediente batetik ezinbesteko kausek bati arrazoi ekonomikoek, teknikak, antolatzaileak edo ekoizpenaren.


Lehen xedapen gehigarria. Estaldura-tasa altu batekin sektoreetara enpresa dagozkienak lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteek eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa bat.

Enpresa dagozkien haientzat kotizazioaren arloan onura batzuk ezartzen dira Lege EDaren eranskinaren arabera 30/estaldura-tasa altuarekin sektoreetara irailaren 29ko 2020 de ertes eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa, kuoten exonerazio hau ere balioaren katearen kideak diren enpresei ezartzen zaie edo saltzaileak zeharbidez aipatutako enpresen sektore bezala jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasaren.

Balioaren katearen kide enpresak edo enpresen zeharbidez saltzaileak eta bere CNAE Legea ED honen eranskinean jasotakoa dago:

Balioaren katearen kide enpresak dira edo enpresen zeharbidez saltzaileak eta bere CNAE Legea, haiek ED honen eranskinean jasotakoa dago eta bere fakturazioa 2019. urtean zehar, sortu dadin en behintzat%50a, zuzeneko eraren egindako operazioetan enpresekin edota bere benetako jarduera garatutakoaren zeharbidez menpe egon hain zuzen enpresek kodeetan barne ED honen eranskinaren CNAE Legea.

Saltzaile enpresaren deklarazioaren eskaera edo balioaren katearen kideak egunen artean aurkeztua izan behar izango da 5 eta 2020ko urriaren 19a eta izapidetuko da eta konponduko du hurrengo prozeduraren arabera:

 • Prozedura enpresaren eskaeraren bidez hasiko da laneko agintariaren aurrean aldi baterako arautzearen espedientearen berariazko edo isilbidezko ebazpena diktatu du luzatutako lanbidearen, eta honi txosten batetik lagunduko da edo konkurrentziaren memoria esplikatzailea, eta bere kasuan, dagokion dokumentazio egiaztatzailearen. Enpresak bere eskaera jakinarazi beharko die pertsona langileei eta aurreko txostena eta egiaztatzeko dokumentazio helarazi beharko du, existituz gero, horien ordezkaritzara.
 • Laneko agintariaren ebazpena kontatzera bost egunen buruan diktatuko da eskaeraren aurkezpenetik, aurretiko eskaera Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren txostenaren, eta balioaren katearen kide enpresaren baldintza egiaztatzera mugatu behar izango du edo saltzailea zeharbidez, xedapen gehigarri honek definitutako hitzetan. Epea pasatuta esandakoa gabe berariazko ebazpena, enpresa berriz erori duena ahal izango du ulertu estimatutakoa isiltasun administratiboak aurkeztutako eskaera.
 • Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren txostena bost egunetako epe luzaezinean. hustuko da

Izapideak aurrean el SEPE (alderdi garrantzitsuak):

Aurrera 01.10.2020ak bai berrientzat ERTES (eta handik aurrera lehen 15 lanegunetan zehar baimena eman el ERTE edota ebazpen baieslearen ostean isiltasun administratiboak) moduko lo ERTES luzatutakoak jada indarrekoak (baino lehen 20.10.2020ak), bai hauek kuoten exoneraziora sarbidea badute edo ez, egin behar da prestazioen eskaera kolektiboa aurrean el SEPE (horretarako prestatutako langilegoan eta erakunde honen web orrian eskuragarria) Egoitzaren bidez Elektronika del SEPE. Da garrantzitsua izapide hau langileek langabeziaren dirulaguntzak kobratu ahal dituzten.

Baja langabeziaren dirulaguntzetan: langileen langabezia prestazioan bajaren komunikazioa bai aldi baterakoa bai behin betikoa, komunikazioaren XML fitxategiaren bidez komunikatuko da jardueraren aldien. Excel fitxategiaren bidez baja komunikatu bada edo beste batetik erdia eta el SEPE langileei prestazioa abonatzen jarraitzen die, langilegoaren bidez berriro ere ikasi ahal da jardueraren aldien.

Jardueraren aldien langilegoa: hilabete amaieran (1etik hilabete bakoitzeko 20ra) langileen jardueraren aldiekin langilegoa bidali behar izango da; haientzat baja langabezia-prestazioan eragin dutena berreskuratutako ondasunak bere kontratuan ezarritakoa zuten erabat jardunaldia, ez behar da informatu jardueraren langilegoan arte ez jiratu erasandakoak egotera por ERTE.

Uneko hilabetean hilabete horretan zehar langileen jardueraren informazioa dauka badute, ahal diote informatu hilabete horretan benetakoan eta ere bi txantiloi hilabete berean onartzen dira (adibideak ahal dut informatu hilabete amaieran aurreko hilabetearen jardueraren eta edukiko duten jardueraren beste langilego batean uneko hilabetearen informazio hau badut).


Jardueraren egunen kalkuluak errazteko eta bidali behar izango den XML fitxategia sortu bidez el certific@2, el SEPE xedapenera bere web orrian laguntzaren laguntzaile batek. jartzen du


Sorgailu hau kontratuak langilea daukan jardunaldi ohikoaren orduak kontuan izaten ditu XMLek,, egunero orduak adierazten lan eginda ez, guztizko egunen emaitza ematen du de EZ langabeziaren egunak diren JARDUERA prestazio bezala ordainduko duena el SEPE.

Egutegian eta lan-ordutegian aldaketen komunikazioa: enpresek aurretiaz komunikatu behar izango dute ikuskatzaile jokaerarentzat, aldaketak egutegian eta lan-ordutegian (298. artikulua TRLGSS eta MA ESS 982/2013), bidaltzen den informazioa da al SEPE bere egoitza elektronikoaren bidez baina Lanaren Ikuskapenerako zuzendutako informazioa da, bisiten aurrean informazio honekin enpresei egiaztatu ahal dute ordutegiak langileak eta egutegiak behar dute egoteko lantokian. 

Garrantzitsua: EDa baino lehen 24/2020 Legea ekainaren, 26ko, aldaketa bakoitzak enpresek bajan komunikazioaren langilegoa, eskaera kolektiboa komunikatu behar zuten prestazioen eta jardueraren aldien langilegoa.

EDaren ostean ekainaren 26ko 24/2020 Legea, aldaketa bakarrik bakoitzak jardueraren aldien langilegoaren bidalketa behar da


Gizarte Segurantzari kotizatzeko salbuespenak turismoa, ostalaritza eta merkataritzako enpresetan (COVID-19)

36/2020 ELDan eta 21/2020 sareko albiste-buletinean barne hartutako informazio nabarmena erantsi dugu, turismo, ostalaritza eta merkataritzako sektoreei dagokienez.