24/2020
errege Lege-dekretua Neurri sozialen Ekainaren 26ko lan autonomoaren lanbide eta babesaren indarberritzearen eta sektore industrialaren lehiakortasunaren

-an argitaratutakoa: 2020/06/27

Ministro Kontseiluak onetsi du el Lanbidearen indarberritzearen neurri sozialen errege Lege-dekretua eta lan autonomoaren babesaren, irailaren 30era arte Aldi baterako Enplegu-Erregulazio Espedienteen onurak eta exonerazioak luzatzen duena (ERTES) eta langile autonomoen taldera laguntzak, krisi sanitariorik eta ekonomikorik ondorioz ezarritakoak eragindakoa por el COVID-19.

Arauak irudikatzen du, alde batetik, Lanbide sinatuaren Defentsan II. Hitzarmen Soziala Gobernuak eta enpresaburuen elkarteak eta sindikalak, eta beste batetik, langile autonomoen elkarte nagusiekin lortutako hitzarmena.

Araudi guztian oinarriturik kausak adoptatua de la COVID-19 eta egoeraren araberako neurrien paketearen arabera datoz erabakitzen, Errege Lege Dekretu honetan mekanismo batzuk ezartzen da krisi sanitarioak zirikatutako larrialdiaren egoera arintzeko eta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako ezohiko neurriak mantentzeko,

Luzapena de lo ERTES

Egoera batean dauden enpresak de ERTE ezinbesteko partziala 30a arte indarreko exonerazioen mesede egin ahal izango dira iraila. Las eduki dezaten 50 langile baino gutxiago gozatuko dute gizarte-kotizazioen%60ko exonerazio baten haien berriz sartu uztailean, abuztua eta iraila, eta langileentzat%35eko jarrai dezaten bere etendako lanbidearekin. 50 langile baino gehiagorekin enpresen kasuan exonerazio hauek eta haientzat%40ko izango dira aktibatu eta eta haientzat%25eko jarraitu gutxiegian.

Enpresentzat daude en ERTE guztizkoa aldi iragankor bat ezartzen da. Orduan beheranzko exonerazioen mesede egingo dira. Las 50 langile baino gutxiagoko,%70eko kotizazioetan hobari bat lortuko dute uztailean,%60 abuztuan eta%35 irailean. Aurrera 50 enplegatu, ehuneko hau hobariaren%50eko,%40 izango da eta%25 hurrenez hurren.


Langile autonomoei babes neurriak

Edukia nabarmentzen dugu del II. titulua, langile autonomoen babeserako daukana objektuak lasaitu, era progresiboaren Gizarte Segurantza eremuan, alarmaren estatua jaso ondoren jardueraren hasiera edo jarraipena hartu behar duen karga. 

  • Salbuespen bat pixkanaka aurreikusten da beheranzkoa en kotizatzeko beharra lehen hiru hilabeteetan zehar alarmaren estatuaren jaikialdira hurrengoak langile haientzat egongo jasotzen ekainaren 30ean jasotako jardunari uzteak prestazioa 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, lortzen duena el%100 uztailean,%50 abuztuan eta%25 irailean. 
  • Gainera prestazioa bateragarri egiteko aukera aurreikusten da Lege Orokorrean aurreikusitako jardunari uztearen Gizarte Segurantzaren bere konturako lanarekin baldintza batzuekin bete denean, diru-sarrera batzuk bermatzera zuzendutakoa dagoen neurria lagunduena langile autonomoa jarduera mantentzera. 
  • Azkenik jasotzen da, Gizarte Segurantzaren eremutik, ezohiko prestazio bat jardunari uztearen eta bere hartzaileak sasoiko langileak izango dira zirkunstantzia berezien ondorioz pandemiak eragin duena hasierarako ezinduek ikusi dute edo bere jardueraren garapen arrunta.

8. artikulua. Gelditzearen ezohiko prestazioa jaso duten salbuespena kotizazioan langile autonomoen alde de estatuan zehar deklaratutako alarmaren martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuaren Bidez. 

1. 2020ko uztailaren 1etik aurrera, Erregimenean barne langile autonomoa Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Berezia, edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian egongo Erregimen hauetan altaren eta etorriko jasotzen ekainaren 30ean ezohiko prestazioa aurreikusitako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, bere Gizarte Segurantzako kotizazio eta lanbide heziketaren salbuespen batera eskubidea izango dute ondoriozko kopuruekin: 

a) uztailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%100.

b) abuztuaren hilabeteari dagozkion kotizazioen ehuneko 50.

c) irailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen ehuneko 25. 

2. Salbuespenaren erabakiari dagokionez kontuan izango den kotizazio-oinarria kotizazio-oinarria izango da izango zezan hilabete egoki bakoitzean. 

Uztailaren hilabeteen kotizazioan salbuespena, abuztua eta iraila. Hauen denboraldeetan zehar mantenduko da langileak jaso prestazioak aldi baterako ezintasunagatik edo edozein beste subsidio batzuk mantendu denean kotizatzeko beharra. 

3. Kotizazioaren salbuespena prestazioaren pertzepzioarekin bateraezina izango da jardunari uzteak. 

9. artikulua. Jardunari uzte eta lanaren prestazioa bere konturakoa. 

1. Langile autonomoak etorriko jasotzen ekainaren 30era arte ezohiko prestazioa aurreikusitako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, martxoaren 17ko, aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 327. artikuluan eskatu ahal izango dute, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, bilduenean ataletan ezarritako baldintzak a), b), d) eta eta) arauaren 330.1. artikuluaren. 

Gainera, sarbideak prestazio honetara fakturazioan 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar murriztapen bat egiaztatzea exijituko du de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez ehuneko 75a eta halaber ez egon 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk. 

Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán hiruhilekoaren etekin garbiak, ez hileko 1.939,58 euro pasatu ahal izanez.

Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, prestazioak betetzea eskatzeko unerako egiaztatu behar izango du laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren hartutakoak eduki ditzaten. Horretarako ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

2. Prestazio honek ahal izango du jaso gehienez irailaren 30era arte 2020ko, langilea izan eskubidea ezarritako hitzetan Lege Orokorraren testu bateginaren 338. artikuluan berari Gizarte Segurantzaren. 

Data bakarrik honetatik aurrera jarraitu ahal izango da jasotzen jardunari uztearen prestazio hau Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 330. artikuluaren baldintza guztiak biltzen badira.

3. Onespena prestaziora mutua kolaboratzaileek burutuko da edo behin-behinekorekin Itsasoko Gizarte Institutua 2020ko uztailaren 1eko efektuekin uztailaren 15a baino lehen, eskatzen bada edo efektuarekin hurrengo egunetik beste kasu batean eskaerara, urtarrilaren 31tik aurrera erregularizatutakoa izan behar 2021eko.

4. 2020ko urriaren 21etik aurrera eta 2021eko otsailaren 1eko, mutua kolaboratzaileak Gizarte Segurantzarekin, izanean eskaeran emandako interesdunen adostasuna, edo Itsasoko Gizarte Institutua bilduko zezaten 2019. ariketen datu zergadunak Ogasun Ministerioaren eta jarraipen eta kontrolerako beharrezko 2020 onartutako prestazioen. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera: 

- Balio erantsiaren gaineko Zergaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia (BEZa), bigarrenaren deklarazioei dagokion eta 2019. urteen hirugarren hiruhilekoak eta 2020. 

- Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) bigarrenaren eta efektuetara 2020 eta 2019. urteen hirugarren hiruhilekoak de zehaztu ahal izan urte horien hirugarren eta laugarren hiruhilekoa. da 

- Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute edo balio izan agindu honetan exijitutako diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat.

5. Datuak egiaztatuta entitate laguntzaileak edo prestazioaren onespenerako kudeatzaile trebea, gainditu agindu honetan ezarritako diru-sarreren mugak langile autonomo haiek jasotako prestazioak erreklamazioa egin burutuko da, edo ez egiaztatu fakturazioan 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar murriztapen bat de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez ehuneko 75a. 

Erreklamaziorako erakunde trebea ezarriko zezan egin behar izango duten eskatutako kopuruen sarrera-data interesik gabe edo gainordaina. 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.

6. Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean kotizazio guztiak sartu behar izango du dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. 

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langileari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuko 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz,. Honen bidez, urriaren 30eko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten da.

7. Jardueran behin betiko gelditzearen egoeretan 2020ko irailaren 30a baino lehen, atal honetan ezarritako baldintzen mugak iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko zitezen jardueraren, kalkuluan hau lortzeko Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen den hilabetea bere osotasunean kontuan hartzen egingo da. Honen egongo kokatutakoa.

8. Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: 

Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.

Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 5. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

10. artikulua. Sasoiko langileentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa. 

1. Agindu honen efektuetara langile autonomo haiek sasoiko langileak dira azken bi urteetan zehar eta bere lan bakarra Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian garatu zedin martxoan zehar Marren urrira eta altan jarraitu dute aipatutako erregimenetan langile autonomo bezala zehar behintzat bost hilabete urtera aldi horretan zehar. 

Hau lortzeko gogoan hartuko da langileak bere lan bakarra urrira martxoan zehar garatu duela alta besteren konturako langile bezala ez gainditu lo 2018. urteetan zehar 120 eguneko eta 2019.

2. Prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak izango dira: 

a) Langile Autonomoen erregimen Berezian kotizatutakoa eta altaren estatua Egon edo Marren Langileen Erregimen berezian langile autonomo bezala zehar behintzat ulertutako aldian bost hilabete sartu martxoa eta urria, urte bakoitzaren 2018 eta 2019. 

b) Ez egon altaren estatua edo ulertutako aldian zehar altara onartutakoa sartu 2018ko martxoaren 1ean eta martxoa 1ean erregimenean 2020ko dagokion Gizarte Segurantzaren besteren konturako langile bezala 120 egun baino gehiago. 

c) Ez egon garatutako eta ez edo eta ez alta emandako estatua edo 2020ko ekainera martxoan zehar altara onartutakoa. 

d) Ez egon urtarrilean zehar Gizarte Segurantzaren sistemetako bat jasotako prestazioa 2020ko ekainera, izan ezik bera kanpoan jarduera baten ariketarekin bateragarria langile autonomo bezala. 

eta) Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk. 

f) jakinaren gainean Aurkitu kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

3. Artikulu honetan araututako prestazioaren kopurua baliokidea izango zaie 70era dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehunekoa egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

4. Araututako jardunari uzteak ezohiko prestazioa artikulu honetan 2020ko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta 4 hilabeteko iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia uztailaren hamabost egun natural. Aurkako kasuan efektuak eskaeraren aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira.

5. Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak.

6. Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

7. Prestazio hau lanarekin bateraezina izango da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala. Halaber bere konturako lanarekin bateraezina izango da diru-sarrerak jaso 2020. urtean zehar gainditu 23.275 euroak. 

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak laguntzen pertzepzioarekin gainera bateraezina izango da flotaren geldierak.

8. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute, artikulu honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

9. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.

10. Artikulu honetan araututako prestazioaren onespenak noiznahi eskatu ahal izango du ulertutako aldian zehar 2020ko urriko arauaren eta hilabetearen indarrean sartzearen artean. 

Eskaeraren efektuak 4. atalean erabakitakoak dira.

Erakunde kudeatzaileak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

11. 2021eko urtarrilaren 31tik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

a) Horretarako mutua kolaboratzaileak Gizarte Segurantzarekin, izanean interesdunen adostasuna, edo Itsasoko Gizarte Institutua bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren langile autonomoen 2020. urtearen bigarren seihilekoari dagozkion datu zergadunak. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote: 

- Deklarazioaren 390. ereduaren kopiak 2020. urtearen urteko BEZa. laburtzen dute 

- Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) 2020. urtearen laugarren hiruhilekoen. 

- Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.

b) Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak. 

Horretarako erakunde trebea prestazioaren onespenerako kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.

12. Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.

Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso jardueraren ariketak berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dute.eta) prestaziora eskubidearen dagokion galerarekin.

Indarrean sartzea: 2020ko ekainaren 27a.