Muskulu eta eskeletoaren arazoek eragindako ezbehar-tasa murrizteko programa

-an argitaratutakoa: 2016/01/08
TME Programa

Muskulu eta eskeletoaren arazoak (TME) lanarekin lotzen diren lesio ohikoenak dira. Sektore guztien langileei eragiten diete eta osasun alorrean eta harekin ekarritako kostuei dagokienez, arazo garrantzitsua dira. Lan istripuen heren bat baino gehiago eta gaixotasun profesionalen hiru laurdenak muskulu eta eskeletoaren arazoei dagozkie.

Laneko Segurtasun eta Osasuneko Europako Agentziak (OSHA) argitaratutako datuen arabera, muskulu eta eskeletoaren arazoak Europar Batasunean (EB-27) sarriago ematen den gaixotasun profesionala dira:

 • Europako langileen %25 bizkarreko minez kexatzen da eta %23ak min muskularra duela dio.
 • EB-27ko langileen %62k, denboraren laurden batez edo gehiago, eskuen eta besoen mugimendu berdinak egiten ditu behin eta berriro, %46k jarrera mingarriak edo nekagarriak egiten du eta %35k, berriz, zama astunak garraiatzen edo mugitzen ditu
 • Zenbait arriskuri dagokionez, esaterako, pertsonak mugitzen dituzten lanetan, emakumeek gizonek baino arrisku gehiago pairatzen dute, hots; %11ko eraginpea, %6koaren aurrean, denboraren laurden batez edo gehiago.

TME gaixotasun garestiak dira, eragiten dituzten zuzeneko kostuak (aseguruak, kalte-ordainak, kostu medikoak eta administratiboak) eta zeharkakoak direla eta (langileak ordezkatzea, produktibitatearen galera, motibazio eza, eta abar).

Muskulu eta eskeletoaren arazoak, produktibitatea eta bizi kalitatea hobetzen dituen programa bat

Adierazleak batezbestekotik behera jaistea lortzeko denbora enpresan sarriago ematen den lesio motaren araberakoa da, nahiz eta normalean 12 eta 14 hilabete behar izan.

 • Lesioak zamak erabiltzeagatik eragiten direnean, errazago izaten da emaitzak epe laburrera lortzean, kasu askotan, konponbidea erraz instalatzen diren eta oso garestiak ez diren laguntza mekanikoak ekartzean datza eta.

 • Lesioak lantokia gaizki diseinatuta dagoelako eragiten direnean, emaitzak 12 eta 24 hilabete arteko epe batean iristen dira, horretarako, laneko guneak aldatu behar direlako, alegia, elementuak berriz kokatzea eta, horrek berriz diseinatu beharreko prozesu bat gauzatzea eskatzen du. Askotan, produkzio prozesua aldatu behar da hobekuntzak ezartzen ari diren bitartean, eta batzuetan, prozesuaren lay-out-i eragiten zaio.

Jarduera arin, koherente eta profesionaleko plan bat

Jarduera plana fase desberdinetan egituratzen da bere eraginkortasuna eta itzulera ahalik eta handiena izateko:

 

 1. Ezbehar-tasaren aurretiko analisia
  Gure prebentzio alorreko teknikariak ezebehar-tasaren txosten bat osatuko du eta bertan istripu eta gaixotasun profesionalen bolumena eta mota aztertzen du.

 2. Enpresarako bisita
  Hitzordu bat adosten da enpresaren hizketakidearekin hasierako diagnostikoa eta lankidetza proposamena azaltzeko, ezbehar-tasa murrizteko.

 3. Puntu kritikoen diagnostikoa eta jarduera programa osatzea
  Gure prebentzio alorreko teknikariak sakon aztertzen ditu ezbehar-tasan eragiten duten arrazoiak eta faktoreak, diagnostiko bat osatzen du eta 12 eta 14 hilabete arteko aldi bat barne hartzen duen jarduera plan bat proposatzen du.
 4. Gure teknikariek garatu beharreko jarduerak
  • Praktika ergonomiko onen ekarpena (existitzen den datu basearena).
  • Atzemandako arazoak konpontzeko praktika onak burutzea, Ergonomia laborategiko ergonomoen parte-hartzearekin.
  • Prestakuntza (enpresa teknikarientzako lanpostuen diseinua).
  • Dokumentazioaren ekarpena.
 5. Enpresak garatu beharreko jarduerak
  Enpresa erantzukizunari dagozkion lan arriskuen prebentzioaren inguru, Legeak adierazitako jarduera guztiak enpresaren eskutik garatzen dira, enpresak dagoeneko hartu duen lan arriskuen prebentzioaren antolamendu modalitatearen bidez.
 6. Programa abian jartzea
  Jardueren garapena eta jarraipena aldizkako bileretan.
 7. Aholkularitza iraunkorra
  Gure prebentzio arloko teknikariak une oro aholkuak eskainiko dizkie enpresaren buruei, planaren edozein alderdiaren eta ezbehar-tasaren eboluzioaren inguru.