Sentsibilizazio-kanpainak

-an argitaratutakoa: 2016/01/13

Kanpainen helburua langileak modu pedagogikoan sentsibilizatzea da, lanpostuan kontzentrazioa areagotzeko gai zehatzen inguru.

Muskulu eta eskeletoaren arazoen (TME) prebentzioa

Helburua langileen muskulu eta eskeletoaren aparatuaren osasuna kontserbatzea da, hura sendotzeko ariketen edo lan jarduerarako prestaketa ariketen bidez.

Lan baldintza ergonomikoak hobetzeko euren programa langileen osasuna mantentzeko jarduerekin osatu nahi duten enpresei zuzenduta, muskulu eta eskeletoaren aparatuan murgilduta. TME lesio adierazle ugariko enpresetan bi jarduerak aldi berean burutzea baloratu beharko da.  

Programak langileen artean egiteko inkesta bat hartzen du barne, pairatzen dituzten sintomak eta molestiak ezagutzeko eta informazio hortik aurrera, ariketa fisikoen taulak osatu ahal izateko. Prebentzio Teknikariek, fisioterapeuten lankidetzarekin, enpresan prestakuntza eskaintzen dute.


Estresa kudeatzearen inguruko tailerra

Jarduera honen xedea langileak sentsibilizatzea da, estresaren garrantzia, jarduera mekanismoak, kausak, bere eragina prebenitzeko edo murrizteko neurrien inguru, eta horretarako estresari aurre egiteko teknika desberdinak eskaintzen dira, langileen artean bizi estilo osasungarria sustatu eta sortu ahal izateko. 

Jarduera estresa modu praktikoan gobernatzearen inguruko hedapen tailerrak aplikatzean datza. Hedapen hitzaldi honek orientazioak hartzen ditu barne, denbora kudeaketa, fokalizatze positiboa eta abarren inguru. Hau da, jatorri psikosozialeko estres faktoreak nola kudeatu adierazten duten oinarrizko estrategiak, langileek hainbat faktore estresagarritzat jotzeko duten joera murrizteko helburuarekin.


In itinere eta in mision istripuen prebentzioa

Xedea: ohiko etxearen eta lanaren arteko joan-etorriko ibilbideen edo lanak eragindako lekualdatzeen ondoriozko trafiko istripuekin lotutako ezbehar-tasa murriztea.

250 langile baino gehiagoko enpresei, edo oro har, berezko prebentzio zerbitzua duten eta itinere - in mision motako ezbehar-tasa handia duten enpresei zuzenduta.

In itinere istripuen prebentzio kanpaina lau fasetan garatzen da:

 • Analisia eta plangintza.
 • Diseinua.
 • Ezartzea.
 • Balorazioa eta ixtea.
 • Jarraipena.

Prebentzio kardiobaskularra

Bere xede orokorra arrisku kardiobaskularreko faktoreak prebenitzea da, banakako zein maila kolektiboan. Osagarrizko xede moduan honakoak ezarri dira:

 • Langileen bizi-kalitatea eta osasuna hobetzea.
 • Osasunerako arrisku faktoreak gutxitzea.
 • Absentismoa eta galdutako lanorduak gutxitzea.
 • Giro sozio eta laboralaren pertzepzioa hobetzea.

4 fasetan garatzen da:

 1. Informazioaren fasea.
 2. Identifikazioaren fasea.
 3. Ikerketaren fasea.
 4. Kontrol eta jarraipenaren fasea.